راز بقا

نسخه‌ی کامل: حیواناتی که زبان خارجی می آموزند
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
بعضی از پرندگان قادرند بسیاری از صداها را تقلید کنند از جمله سار مقلد، سار معمولی، زاغچه، سینه آبی، سار اروپایی، کلاغ و انواع طوطی اما فقط این پرندگان نیستند که قادر به انجام این کارند.
در ادامه بخوانید...


_____________________
کتاب نطق و شعور جانوران
تألیف عباسعلی محمودی
در زمان جنگ و اشغال فرانسه، یک نفر از فرانسوی های متعصب، سرود ملی "مارسیز" را به یک توکان تعلیم داده بود و بعد پرنده را آزاد کرده بود و تمام توکان ها "مارسیز" می خواندند.

این موضوع آلمانی ها را که فرانسه را اشغال کرده بودند فوق العاده عصبانی کرده بود.