راز بقا
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مهره داران Vertebrata (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: ماهی ها Fishes (/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: ماهی های حیات وحش (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- انجمن: سفره ماهی ها Rays (/forumdisplay.php?fid=347)
+----- موضوع: سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei (/showthread.php?tid=1600)سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei - behnam - 26-04-2014 03:01 PM

نام  علمی: Potamotrygon henlei

اسامی عمومی: Black Stingray ( سفره ماهی سیاه )

bigtooth river stingray ، Tocantins River ray

خانواده :  Potamotrygonidae


[تصویر:  1398562671.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei

زیستگاه اصلی:  برزیل

وضعیت زندگی : این ماهی گونه ی اندمیک رود ریو توکانتینز است. .در انواع زیستگاه هایی با بستری از ماسه و گل و لای به همراه جنگل های اب گرفته زیست می کند.

حداکثر اندازه: 45 تا 60  سانتیمتر

تشخیص جنسیت: نرها یک جفت زائده جنسی شناخته شده به اسم clasper در هر کدام از باله های شکمی دارند.

تغذیه: در طبیعت از  دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آبزی ، از جملهدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تغذیه می کند. و در اسارت می توان با انواع غذای منجمد مانند دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، آرتمیا ، کریل و کرم خاکی تغذیه کرد . این ماهی را نباید با دل او یا مواد مشابه تغذیه کرد.

رفتار: آرام و خجالتی ولی شکارگر است.

سازگاری: بهتر است در یک مخزن اختصاصی نگهداری شوند. البته می توان آن را با گونه های سطح زی و آرام ماننددیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی بزرگ ،دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی بزرگ و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی بزرگ و آرام نگهداری کرد.

سطح شنای ماهی: کف زی تا میانزی

سطح مراقبت: متوسط تا آسان

حداقل حجم تانک: 1700 لیتر و بیشتر

دکور تانک: دکور خاصی نیاز ندارد ولی باید برایش بستری نرم به همراه مقداری گیاه شناور برای کاهش نفوذ نور استفاده کرد. حتما در پوش محکمی برای مخزن تعبیه کنید.

وضعیت نور تانک: نور کم تا متوسط

اسیدیته آب:  6.0 – 7.5 PH   ( ترجیحا خنثی )
 
سختی آب: 2-12 NK

درجه حرارت: 23 – 28 درجه سانتيگراد

جریان آب: متوسط تا ارام

تولید مثل: برای تولید مثل باید مخزنی بسیار بزرگ برایشان فراهم کنید و چند ماده و نر را وارد آن کنید. تخم ها در درون شکم جنس ماده بارور میشوند و بارداری حدود 3 تا 12 هفته طول می کشد و در هر بار می تواند 1 تا 11 نوزاد بدنیا بیاورد. نوزادان در زمان تولد دارای یک کیسه زرده هستند که غذای انها را تا یک هفته تامین می کند. نوزادن را می توان با غذاهای ریز منجمد و زنده تغذیه کرد.

طول عمر:  8 تا 15 سال


برگرفته از:
کد:
http://www.seriouslyfish.com/species/potamotrygon-henlei/

http://www.iucnredlist.org/details/39402/0

http://en.wikipedia.org/wiki/Bigtooth_river_stingray

http://www.aquaticcommunity.com/fish/potamotrygonhenlei.php

http://www.tropicalfishsite.com/henlei-stingray-potamotrygon-henlei/

http://www.fishbase.us/summary/53761


2014/04/26
بهنام قربانی


RE: سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei - behnam - 10-10-2014 12:00 PM

[تصویر:  1412931703.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei
photo: wetwebmedia.com

[تصویر:  1412980965.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei

[تصویر:  1412994655.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei

[تصویر:  1413012115.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei

[تصویر:  1412988165.jpg]
سفره ماهی سیاه / Black Stingray / Potamotrygon henlei

photos:lode.biz