راز بقا
گیتارماهی / Guitarfish - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مهره داران Vertebrata (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: ماهی ها Fishes (/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: ماهی های حیات وحش (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- انجمن: سفره ماهی ها Rays (/forumdisplay.php?fid=347)
+----- موضوع: گیتارماهی / Guitarfish (/showthread.php?tid=321)گیتارماهی / Guitarfish - Neda Ariania - 07-11-2013 06:26 PM

نام عمومی:  guitarfish (گیتار ماهی)

خانواده:  Rhinobatidae

به دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
وابسته هستند و بیش از 45 گونه شناخته شده دارند.

[تصویر: 1383911623.jpg]
گیتارماهی پهن بینی Shovelnose guitarfish با نام علمی Rhinobatos productus


زیستگاه اصلی:
در آبهای مناطق گرمسیری تا معتدل زندگی می کنند.

وضعیت بدنی:
بخاطر بدن دراز، سر و پوزه تخت و باله های کوتاه بال مانندشان، خیلی راحت شناخته می شوند. در کل، شکل بدنی گیتارماهیان چیزی بین دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
است. دمشان عموماً شبیه دم دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ست اما در بسیاری از گونه ها سرشان مثلث شکل یا بیل مانند است. به همین دلیل به آنها سفره ماهی پهن بینی یا دماغ بیلی shovelnose ray هم می گویند. این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دندان های بیشمار اما کوچکی دارند که در 65 تا 70 ردیف جای گرفته اند.

حداکثر اندازه:
بیشتر آنها تا دو متر رشد طولی پیدا می کنند، حتی ممکن است درازی بدن برخی گونه ها به سه متر برسد و وزنی معادل 225 کیلوگرم پیدا کنند.

وضعیت زندگی:
سفره ماهیان پهن بینی از شکارچیان اعماق و بستر دریاها و اقیانوس ها هستند. آنها اغلب در گله های بسیار بزرگ دیده می شوند. جالب است بدانید که این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، سالیانی است که قهرمان داستان هایی افسانه ای در میان آدمیان شده اند؛ بیگانگانی از فضا، شاید جنیانی در قعر آب و ... اما آنها تنها دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی هستند که بر بستر اقیانوس ها زندگی می کنند.

تغذیه:
گیتارماهیان به خوردن دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بسیار علاقه دارند.

تولید مثل:
از دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
هستند که نوزادانشان قبل از اینکه از بدن مادر خارج شوند، از تخم هایشان بیرون می آیند.


برگرفته از :

کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhinobatidae

ندا آریانیا / Thursday 26 February 2009


RE: گیتارماهی / Guitarfish - Neda Ariania - 07-11-2013 06:42 PM

[تصویر: 1383918509.jpg]
گیتارماهی پهن بینی Shovelnose guitarfish با نام علمی Rhinobatos productus معروف به گیتارماهی کالیفرنیایی Californian Guitarfish
photo: elasmodiver.com


[تصویر: 1383923959.jpg]
گیتار ماهی دهان کمانی Bowmouth guitarfish با نام علمی Rhina ancylostoma
photo: aquariumofpacific.org


[تصویر: 1383844045.jpg]
گیتارماهی نواردار Banded guitarfish با نام علمی Zapteryx exasperata
photo: elasmodiver.com


[تصویر: 1383861828.jpg]
گیتارماهی پهن بینی شرق استرالیا East Australian shovelnose ray با نام علمی Aptychotrema rostrata
photo: daveharasti.com

[تصویر: 1383880253.jpg]
گیتارماهی اقیانوس اطلس Atlantic guitarfish با نام علمی Rhinobatos lentiginosus

[تصویر: 1383855366.jpg]
گیتارماهی پروانه ای ( بادبزنی ) Fanray با نام علمی Platyrhina sinensis[تصویر: 1383895951.jpg]
گیتارماهی خار پشت Thornback guitarfish با نام علمی Platyrhinoidis triseriata
photo: corbisimages.comRE: گیتارماهی / Guitarfish - Neda Ariania - 07-11-2013 06:54 PM

[تصویر: 1383858118.jpg]
فرشته ماهی Angel fish با نام علمی Rhinobatos hynnicephalus
photo: upload.wikimedia.org

[تصویر: 1383844703.jpg]
گیتارماهی خال خاکستری Grayspottted guitarfish با نام علمی Rhinobatos leucospilus
photo: fishbase.org

[تصویر: 1383860604.jpg]
گیتارماهی جزیره گورگونا Gorgona guitarfish با نام علمی Rhinobatos prahli

[تصویر: 1383906467.jpg]
تیغه ماهی صاف بینی smoothnose wedgefish با نام علمی Rhynchobatus Laevis
photo: lifg.australianmuseum.net.au

[تصویر: 1383856702.jpg]
گیتارماهی غول پیکر Giant guitarfish با نام علمی Rhynchobatus djiddensis
photo: fishbase.org

[تصویر: 1383849342.jpg]
گیتارماهی نقب زن جنوبی Southern fiddler با نام علمی Trygonorrhina fasciata
photo: exoticsfish.blogspot.com

[تصویر: 1383860788.jpg]
گیتارماهی با نام علمی Zapteryx xyster
photo: ca.wikipedia.orgRE: گیتارماهی / Guitarfish - Neda Ariania - 07-11-2013 06:59 PM

[تصویر: 1383909729.jpg]
آرواره های گیتار ماهی دهان کمانی Bowmouth guitarfish jaws
photo: flickr.com/photos/pally

[تصویر: 1384036336.jpg]
زیر و روی بدن گیتارماهی پهن بینی شرق استرالیا East Australian shovelnose ray با نام علمی Aptychotrema rostrata
photo: sealifegifts.net

[تصویر: 1383846946.jpg]
قسمت زیرین بدن ماهی را به گونه ای خشک کرده و شکل می دهند که همچون موجودات بیگانه به نظر برسد.

[تصویر: 1383843250.jpg]
قسمت زیرین سر گیتارماهی که به شکلی خاص خشک شده است.