راز بقا
مطالب عمومی درباره سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مهره داران Vertebrata (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: ماهی ها Fishes (/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: ماهی های حیات وحش (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- انجمن: سفره ماهی ها Rays (/forumdisplay.php?fid=347)
+----- موضوع: مطالب عمومی درباره سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays (/showthread.php?tid=480)مطالب عمومی درباره سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays - Neda Ariania - 22-11-2013 03:01 PM

[تصویر:  1385190511.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، ماهی های غضروفی هستند که اغلب به آب های شور تعلق دارند و از وابستگان دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به شمار می آیند. البته انواعی از آنها هم در آبهای شیرین آسیا، آفریقا و فلوریدا زندگی می کنند. چیزی که هست، بیشتر این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نه ترسناک و تهدید آمیز هستند و نه خطرناک.


[تصویر:  1385193630.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingraysاین دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
با حرکاتی شبه پروازی شنا می کنند و در واقع با حرکت دادن باله های سینه ای شان این کار را انجام می دهند. آنها بدن تختی دارند و به همین دلیل قادرند خود را در اعماق دریا مخفی کنند.


از آنجاییکه چشم آنها در بالای بدنشان و دهانشان در زیر بدن قرار گرفته است، نمی توانند طعمه خود را ببینند. در عوض از حواس بویایی یا گیرنده های الکتریکی مشابه برخی دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
استفاده می کنند. غذای آنها را دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی مثل دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و نیز گاهی دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی کوچک تشکیل می دهند. آنها چنان در زیر شن ها به کمین می نشینند که گاهی جز چشم ها و دمشان چیزی دیده نمی شود.[تصویر:  1385165881.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingraysنیش تیز خار مانندی در انتهای دم شلاق مانندشان قرار دارد و قابلیت رشدش هم عموماً تا 37 سانتیمتر است. در زیر نیش خار مانند این ماهی، دو شیار محتوی غده زهر وجود دارد. تمام طول نیش با یک پوست نازک پوشیده شده و زهر در داخل آن قرار گرفته است. به این دلیل به این نوع سفره ماهی، سفره ماهی خاردار یا نیش دار Stingray می گویند. البته گاهی  به این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، سفره ماهی دم شلاقی whip-tailed ray هم می گویند.


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
معمولاً با یک حالت تهاجمی حمله نمی کنند حتی زمانیکه در حال دفاع از خود باشند. آنها بیشتر به هنگام تهدید، با شنا از محل خطر دور می شوند.[تصویر:  1385210709.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays
photo: media.brainz.orgزخمی که توسط سفره ماهی خاردار ایجاد می شود باید تحت تشخیص و درمان پزشکی قرار گیرد. زخم باید کاملاً تمیز شود و حتی با یک عمل جراحی، احتمالاً خرده های خار از داخل زخم خارج شوند. حتی پس از تمیز کردن محل جراحت هم باید با انجام رادیوگرافی از خارج شدن تمام قسمتهای احتمالاً شکسته و خرد شده خار مطمئن شد. 


[تصویر:  1385176706.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingrays
photo: absolutedivers.comانسانها معمولاً از ناحیه پا از طرف این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
گزیده می شوند که البته بستگی به سایز دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
هم دارد. غالباً خار زهردار در زخم می شکند که البته برای دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
کُشنده نیست چرا که خارش دوباره رشد  خواهد کرد اما برای انسان می تواند مرگ آفرین باشد.[تصویر:  1385156665.jpg]
سفره ماهی ها و سفره ماهیان خاردار Rays & Stingraysبا این وجود، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی کُشنده و قاتل خیلی نادر هستند. یکی از معروف ترین کسانی که مورد حمله سفره ماهی خاردار قرار گرفت، استیو اروین Steve Irwin بود که حمله دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به او منجر به مرگش شد. در سال 2006، استیو مورد حمله یک سفره ماهی خاردار قرار گرفت و قفسه سینه اش با ضربه دم این ماهی سوراخ شد آنهم زمانیکه مشغول غواصی در آبهای استرالیا بود. متاسفانه قبل از اینکه تیم فیلمبرداری اش او را به بیمارستان منتقل کنند، زندگی را بدرود گفت. 

برگرفته از:
کد:
http://en.wikipedia.org/wiki/Batoidea
http://en.wikipedia.org/wiki/Stingray

ندا آریانیا / Tuesday 5 February 2008