راز بقا
عادات و رفتارهاي توليدمثلي در سفره ماهيان آب شيرين - نسخه‌ی قابل چاپ

+- راز بقا (http://www.raazebaghaa.org/forum)
+-- انجمن: مهره داران Vertebrata (/forumdisplay.php?fid=3)
+--- انجمن: ماهی ها Fishes (/forumdisplay.php?fid=9)
+---- انجمن: ماهی های حیات وحش (/forumdisplay.php?fid=120)
+----- انجمن: سفره ماهی ها Rays (/forumdisplay.php?fid=347)
+----- موضوع: عادات و رفتارهاي توليدمثلي در سفره ماهيان آب شيرين (/showthread.php?tid=481)عادات و رفتارهاي توليدمثلي در سفره ماهيان آب شيرين - Neda Ariania - 22-11-2013 03:38 PM


گزارشی مستند از تولید مثل سفره ماهی ها در آکواریوم


تعدادی از بچه دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی متولد شده در اسارت، متعلق به ماده هایی هستند که در حال بارداری، صید شده اند. از طرف دیگر، بیشتر دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ی که در اسارت اقدام به جفت گیری و تولید مثل مي كنند به گونه
Potamotrygon motoro تعلق دارند.


درباره اندازه تانک دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، حقیقت جالب توجهی وجود دارد. برخلاف تصور عموم که اعتقاد دارند، باید برای تکثیر دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
جای بزرگی در نظر گرفت، اگر فیلتراسیون تانک در حد عالی باشد و سیفون به شکل منظم انجام شود، آکواریوم می تواند – نسبت به اندازه دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
- از حجم کمی برخوردار باشد. اما با این حال یک تانک 454 لیتری می تواند برای این منظور، استاندارد باشد. در چنین تانکی می توان گونه های متفاوتی از دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
را برای مدت طولانی نگهداری کرد.


در زیر تصاویر یک جفت دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
گونه
Potamotrygon scobina را می بینید. این گونه از کوچکترین دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آب شیرین است که قطر دیسکش به 25 تا 50 سانیتمتر (بسته به منطقه زيستي سفره ماهي) می رسد. آنها متعلق به آمازون هستند.


دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
یی که در تصویر مشاهده می کنید، قطر بخش دیسک مانند بدنشان بین 25 تا 35 سانتیمتر است.


[تصویر: 1385130126.jpg]
سفره ماهی های گونه Potamotrygon scobina


این گونه، زندگی در دمای 27 تا 30 درجه را ترجیح می دهد. ناگفته نماند که این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نسبت به نیتریت آب بسیار حساس هستند و چنانچه میزان نیتریت آب از
0.025 ppm بالاتر برود، بی اشتها می شوند. بنابراین تانک این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، به یک بیوفیتلر قوی نیاز دارد.


ایندیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
(نر با قطر دیسک 26 سانتیمتر و ماده با قطر دیسک 30 سانتیمتر) در یک تانک 700 لیتری نگهداری می شوند. هفته ای یک بار به میزان 40 درصد از آب تانک، سیفون می شود.پارامترهای آب تانک سفره ماهی ها:

Temperature 81 - 86°F / 27 – 30°C
pH 7.6
NO3 < 30 ppm
hardness 180 ppm CaCO3
conductivity 460 µS/cm

با توجه به اینکه این گونه، دهان کوچکی دارد، باید غذاها را برایشان ریز کرد تا به راحتی خورده شوند. این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
از دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
و کریل تغذیه می کنند. آنها روزی یکبار، غذا دریافت می کنند. در زمانی که این دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
، تازه به تانک معرفی شده اند، بهتر است با غذای زنده تغذیه گردند. گاهی هفته ها طول می کشد تا آنها غذای تازه ای را بپذیرند. اگر دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
به خوبی تغذیه شوند، پس از حدود 18 ماه، به بلوغ می رسند.


برای اینکه نتیجه بهتری از جفت گیری دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
یتان بگیرید، بهتر است دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ماده ای که انتخاب می کنید، از دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
نر شما بزرگتر باشد تا به هنگام بروز رفتارهای جفت یابی، صدمه نبیند. جفت گیری و زادآوری، هر دو غالباً در شب اتفاق می افتند.


[تصویر: 1385144820.jpg] 
فصل تولید مثل آغاز شده است. نر در حال گاز گرفتن ماده است.

[تصویر: 1385176393.jpg]
آنها در کنار هم در حال شنا هستند. در تمام طول جفتگیری، نر به گاز گرفتن ماده ادامه می دهد.

[تصویر: 1385204663.jpg]
انجام عمل جفت گیری بر بستر؛ نر بصورت وارونه در زير بدن ماده قرار گرفته است.
 
[تصویر: 1385162907.jpg]
سفره ماهی ماده جوان که توسط نر، به شدت آسیب دیده است. این سفره ماهی ها، طول شب را با هم و در کنار هم سپری کردند و صبح هنگام، ماده به سرعت از نر جدا شد و توانست بهبودی اش را بدست آورد.

 
[تصویر: 1385131720.jpg]
ماده باردار؛ 5 هفته بعد از جفت گیری. حرکات جنینی کاملاً مشهود است.


دوران بارداری بین 90 تا 120 روز به طول می انجامد. تعداد بچه دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
بین یک تا چهار نوزاد است. قطر بخش دیسک مانند بدن نوزادان به 7 تا 10 سانتیمتر می رسد. در دوران بارداری، ماده نیازی بیشتر از حد معمول به غذا دارد چرا که دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
آب شیرین، زنده زا هستند و دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
ماده نیاز به غذای اضافی برای جنین هایش دارد.


 
[تصویر: 1385162233.jpg]
نوزاد در حال تولد

[تصویر: 1385169922.jpg]
بلافاصله بعد از تولد نوزاد، سفره ماهی نر تمایل خود را برای جفت گیری ابراز می کند.

[تصویر: 1385191218.jpg]
مادر و فرزند


یک روز بعد از تولد بچه ها، آنها از والدین جدا می شوند و به تانک کوچکتری منتقل می گردند. تانک بچه ها هم مثل تانک والدینشان به فیلتر قوی ای مجهز است. پارامترهای آب هم با تانک والدین، یکی است. بچه ها بین یک تا سه روز بعد از تولد، تغذیه را آغاز می کنند. این بچه دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
سه بار در روز بوسیلهدیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
تغذیه می شوند. آنها بیشتر ساعات روز را در زیر ماسه ها مخفی می شوند اما شب ها فعالیتشان بیشتر است.


 
[تصویر: 1385126185.jpg]
بچه سفره ماهی ها در حال تغذیه از کرم خونی


بچه ها، ماهانه در حدود 1 سانتیمتر رشد می کنند. ماده ها تقریباً در 18 ماهگی به بلوغ می رسند و در این حالت، قطر دیسکشان به 25 سانتیمتر می رسد. نرها ممکن است در زمان بلوغ، قطر دیسکشان فقط به 20 سانتیمتر برسد.

 
[تصویر: 1385151525.jpg]
بچه ها در شش ماهگیبرگرفته از:
کد:
http://www.monsterfishkeepers.com

ندا آریانیا / Saturday 19 June 2010