کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2740
اسمایلودون ، ببر دندان شمشیری / Saber-toothed Tiger / Smilodon
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382229948.jpg]
اسمایلودون ، ببر دندان شمشیری / Saber-toothed Tiger / Smilodon

سلسله : Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Carnivora

خانواده : Felidae

زیرخانواده: Machairodontinae

جنس: Smilodon

[b][color=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 7595
هومو فلورسینسیس ، مرد فلورسی / Man of Flores / Homo floresiensis
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382401298.jpg]
هومو فلورسینسیس ، مرد فلورسی / Man of Flores / Homo floresiensis

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

جنس: Homo

گونه : Homo floresiensis

[b][color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3692
هومو ارگاستر ، مرد کارگر / working man / Homo ergaster
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382441398.jpg]
هومو ارگاستر ، مرد کارگر / working man / Homo ergaster

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

فرو خانواده: Hominini

جنس: Homo

[b]گونه :[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2435
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / M. apeoros
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382471048.jpg]
میسیستوتراچلوز اپیروز ، گردن دراز بلند پرواز / soaring, long-necked / Mecistotrachelos apeoros


سلسله: Animalia

[align=right]شاخه: Chordata [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 5211
دوگانگ ، گاو دریایی / Dugong , Sea Cow / Dugong dugon
نام علمی: Dugong dugon

نام عمومی: Dugong , Sea Cow ( دوگانگ ، گاو دریایی )

خانواده: Dugongidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382440140.jpg]
دوگانگ ، گاو دریایی / Dugong , Sea Cow / Dugong dugon


زیستگاه اصلی : آبهای 37 کشور در [url=http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382456275.jpg]محدوده هند و آرام / ind
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3724
اندروسارکوس ، حیوان اندرو / Andrews' beast / Andrewsarchus mongoliensis
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382606048.jpg]
اندروسارکوس ، حیوان اندرو / Andrews' beast / Andrewsarchus mongoliensis

سلسله : Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Mesonychia

خانواده : Triisodontidae

جنس: Andrewsarchus

گونه : A. mong
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2423
الودئا ، علف اکسیژن ( دم گربه ای ) / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elodea crispa
اسامی علمي :  Elodea crispa  (تلفظ صحیح: Elodea / Ell-oh-dee-ah / الودئا)

Lagarosiphon major ، Lagarosiphon muscoides

نام عمومی : Oxygen Weed ( علف اکسیژن )

در ایران این گیاه را با نام "دم گربه ای" نیز می شناسند.

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382825643.jpg]
[color=#333399]الودئا ، علف اکسیژن / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elode
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3389
هومو هیدلبرگنسیس ، مرد هیدلبرگی / Heidelberg Man / Homo heidelbergensis
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382854251.jpg]
هومو هیدلبرگنسیس ، مرد هیدلبرگی / Heidelberg Man / Homo heidelbergensis


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

جنس: Homo

گونه : [i]H. heidelbergensis[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2812
مگاسیریوم ، تنبل زمینی / ground sloth / Megatherium
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382820411.jpg]
مگاسیریوم ، تنبل زمینی / ground sloth / Megatherium


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

بالا راسته : Xenarthra

راسته : Pilosa

خانواده : Megatheriidae

جنس: Megatherium

[b][color=bl
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3228
کرانوسورس ، سوسمار کرونوس / Lizard of Kronos / Kronosaurus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382809222.jpg]
کرانوسورس ، سوسمار کرونوس / Lizard of Kronos / Kronosaurus


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Sauropsida

راسته : Plesiosauria

خانواده : Pliosauridae

جنس: Kronosaurus

گونه : دو گونه شناخته شده