کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3432
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata
نام علمی: Linckia laevigata

نام عمومی: Linckia Sea Star, Blue ( ستاره دریایی لینکیای آبی )

خانواده: Ophidiasteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382077364.jpg]
ستاره دریایی لینکیای آبی / Linckia Sea Star, Blue / Linckia laevigata


[fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2463
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica
نام علمي : Fontinalis antipyretica

اسامی عمومی : common water moss ( خزه آبی معمولی )

Willow Moss

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382231073.jpg]
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica


تیره : Fontinalaceae

منشاء : بخش های شمالی آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا و آفریقا ( در واقع یک گیاه
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 6161
سمندر آبی شکم آتشین / Fire Belly Newt
نام عمومی: Fire Belly Newt (سمندر آبی شکم آتشین)

واژه Newt به سمندری اطلاق می شود که بیشتر زندگی اش را در آب می گذراند.

[align=right][color=blue]خانواده: [color=black][font=Tahoma]Salamandrida
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2684
نیلوفر آبی ببری / Tiger Lotus / Nymphaea lotus
نام علمي : Nymphaea lotus

[align=right]اسامی عمومی : Green Tiger Lotus ( [font=Tahoma]نیلوفر آبی ببری سبز رنگ )[/fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2275
رَس پری سر آبی / Bluehead Fairy Wrasse / Cirrhilabrus cyanopleura
نام علمی: Cirrhilabrus cyanopleura

نام عمومی: Bluehead Fairy Wrasse ( رَس پری سر آبی )

[align=right][color=black][color=black][font=Tahoma]Ruby Head Fairy Wrasse, Yellow Flanked Fairy Wr
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2580
کاهوی زیر آبی / duck lettuce / Ottelia alismoides
نام علمي : Ottelia alismoides

اسامی عمومی : duck lettuce ( کاهوی زیر آبی )

santawaa, water plantain

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382980488.jpg]
[
نویسنده: Am!r - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 2833
کاهوی آبی / Water lettuce / Pistia stratiotes
نام علمی: Pistia stratiotes

نام عمومی: کاهوی آبی   (water lettuce)

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383059481.jpg]
کاهوی آبی / Water lettuce / Pistia stratiotes


خانواده:Araceae

منشاء:ظاهرا برای اولین بار در در رود نیل در نزدیکی دریاچه ویکتوریا مشاهده شده اما در حال حاضر در بسیاری از سیستمهای آب شی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2105
تاناگر آبی خاکستری / Blue-grey Tanager / Thraupis episcopus
نام علمی: Thraupis episcopus

اسامی عمومی: Blue-grey Tanager ( تاناگر آبی خاکستری )

[align=right]در " ترینیداد و توباگو Trinidad and Tobago " این پرنده را " بلوجین ( جین آبی ) [font=Ta
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4719
اکسولتل، سمندر آبی / Axolotl / Ambystoma mexicanum
نام علمی: Ambystoma mexicanum

نام عمومي:
Axolotl یا ajolote ( اکسولتل / اکسولوتل / سمندر آبی / سمندر تک زیست )

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383392716.jpg]
اکسولتل، سمندر آبی / Axolotl / Ambystoma mexicanum


زيستگاه اصلي: مکزیک

[b][color=blue]زيستگاه گونه آلبینوی اکسولتل:[/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4276
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا