کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 8064
قورباغه بزرگ آفریقایی / African bullfrog / Pyxicephalus adspersus
نام علمی: Pyxicephalus adspersus

اسامی عمومی: African bullfrog ( قورباغه بزرگ آفریقایی )

قورباغه "بچه شیطان" pixie frog

[align=right][color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4227
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus
نام علمی: Lycaon pictus

اسامی عمومی: African wild dog ( سگ وحشی آفریقایی )

African hunting dog, Cape hunting dog, painted dog, painted wolf, painted hunting dog, spotted dog, ornate wolf

خانواده: Canidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382859559.jpg]
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus


[b][color=blue]زیستگاه اصلی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4498
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / H. boettgeri
نام علمی: Hymenochirus boettgeri

نام عمومی: African Dwarf Frog ( قورباغه کوتوله آفریقایی )

خانواده: Pipidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383471349.jpg]
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / Hymenochirus boet


زیستگاه اصلی: آفریقا

حداکثر اندازه: ماده ها 1.25 اینچ /
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3769
گیاهان سازگار با سختی بالای آب (مناسب تانک سیکلیدهای آفریقایی)
در این تاپیک با گیاهانی آشنا می شویم که می توانند سختی بالای آب را تاب بیاورند. غالباً از این گیاهان در دکور تانک سیکلیدهای آفریقایی استفاده می شود.

Friday 16 April 2010
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3349
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus
نام علمي: Hydrocynus vittatus

نام عمومي: African Tiger fish ( ببر ماهی آفریقایی )

خانواده: Alestidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387718579.jpg]
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus


زيستگاه اصلي: آفريقا؛ رودخانه های کنگو ، زامبزی ، نیجر ، سنگال ، اکاوانگو و دریاچه تانگانیکا

نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3046
پروانه ماهی آفریقایی / African Butterfly Fish / Pantodon buchholzi
نام  علمی: Pantodon buchholzi

نام  عمومی:    African Butterfly Fish     (پروانه ماهی آفریقایی)

خانواده: Pantodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389809119.jpg]
پروانه ماهی آفریقایی  / African Butterfly Fish /  Pantodon buchholzi

زیستگاه اصلی: نیجریه، کامرون، زئیر

[color=#3333ff]حداکثر اندازه:[/color
نویسنده: P@RSA - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3048
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus
نام علمی:  Psittacus erithacus 

اسامی عمومی:   
African Grey Parrot     (طوطی خاکستری آفریقایی)

Grey Parrot

خانواده:  Psittacidae 

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389886724.jpg]
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus 


زیستگاه اصلی: جنگل های بارانی غرب و
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2724
وزغ درختی آفریقایی / African Tree Toad / Nectophryne afra
نام علمی: Nectophryne afra

نام عمومی: African Tree Toad  ( وزغ درختی  آفریقایی )

خانواده: Bufonidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394003956.jpg]
وزغ درختی  آفریقایی / African Tree Toad  / Nectophryne afra

زیستگاه اصلی: آفریقا (  کامرون ، جمهوری دموکراتیک کنگو ، گینه استوایی ، گابن ، نیجریه )
 
[color=#3333ff][b]وزن
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3280
حلزون غول پیکر آفریقایی/ Giant African Land Snail / Achatina Fulica
نام علمی: Achatina Fulica

اسامی عمومی: Giant African Snail  (حلزون غول پیکر آفریقایی )

giant African Land snail

خانواده: Achatinidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394042944.jpg]
حلزون غول پیکر آفریقایی/ Giant African Land Snail / Achatina Fulica

زیستگاه اصلی: شرق آفریقا
 
وزن:  250-
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3493
سرماری آفریقایی / African snakehead / Parachanna africana
نام علمی: Parachanna africana

اسامی عمومی:  African snakehead (سرماری آفریقایی)

 Niger Snakehead

خانواده: Channidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394913487.jpg]
سرماری آفریقایی / African snakehead / Parachanna africana

زیستگاه اصلی: آفریقا ; جنوب بنین، نیجریه، کامرون ، توگو

[color=#3333ff]حداکثر اندازه: [/