کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 6 - بازدید‌ها: 9431
اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی / North Pacific Giant Octopus / E. dofleini
نام علمی: Enteroctopus dofleini

اسامی عمومی:
North Pacific Giant Octopus ( اختاپوس غول پیکر اقیانوس آرام شمالی )

Giant Pacific Octopus

خانواده: Octopodidae
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3347
سفره ماهی خاردار اقیانوس اطلس / Atlantic stingray / Dasyatis sabina
نام علمی:   Dasyatis Sabina

نام  عمومی: 
Atlantic stingray   (سفره ماهی خاردار اقیانوس اطلس)

[size=small][b][color=#3333ff][size=small][size=x-small][font=Tahoma][size=sm