کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2414
صدف دو کپه ای ماکسیما / Maxima Clam / Tridacna maxima
نام علمی: Tridacna maxima

اسامی عمومی: Maxima Clam ( صدف دو کپه ای ماکسیما )

Great Clam ، Rugosa Clam

[align=right]خانواده: [font=Tahoma]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2365
نماتد، کرم لوله ای / roundworm
نام عمومی: roundworm ( کرم لوله ای )

nematode

شاخه: Nematoda

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382256727.jpg]
نماتد، کرم لوله ای / roundworm


[align=right][font=Tahoma][b][color=blue]وضعی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5513
قورباغه شیشه ای / Glass Frog / Sachatamia albomaculata
اسامی علمی: Sachatamia albomaculata

Centrolenella albomaculata / Cochranella albomaculata

[align=right]نام عمومی: Glass Frog ( قورباغه شیشه ای )[/alig
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2946
عقرب صخره ای تخت / Flat Rock Scorpion / Hadogenes troglodytes
نام علمی: Hadogenes troglodytes

اسامی عمومی: Flat Rock Scorpion (عقرب صخره ای تخت) 

South African Flat Rock Scorpion

خانواده: Ischnuridae 

[img]http://www.raazebaghaa.org/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5690
آفتاب پرست گردن پرده ای / Flap-Necked Chameleon / Chamaeleo dilepis
نام علمی: Chamaeleo dilepis

نام عمومی: Flap-Necked Chameleon ( آفتاب پرست گردن پرده ای )

خانواده: Chamaeleonidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1
نویسنده: Am!r - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2216
خزه شعله ای / Flame moss / taxiphylum incendia
نام علمی:  Taxiphylum incendia

نام عمومی: 
خزه شعله ای (Flame Moss)
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382810438.jpg]
خزه شعله ای / Flame moss / taxiphylum incendia خانواده: Hypnaceae

منشاء: آسیا

[b][color=#3333ff]مشخصات ظاهری گیاه:[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2611
الودئا ، علف اکسیژن ( دم گربه ای ) / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elodea crispa
اسامی علمي :  Elodea crispa  (تلفظ صحیح: Elodea / Ell-oh-dee-ah / الودئا)

Lagarosiphon major ، Lagarosiphon muscoides

نام عمومی : Oxygen Weed ( علف اکسیژن )

در ایران این گیاه را با نام "دم گربه ای" نیز می شناسند.

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382825643.jpg]
[color=#333399]الودئا ، علف اکسیژن / Oxygen Weed / Lagarosiphon major , Elode
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2528
گیاه ستاره ای سرخ / Blood stargrass / Didiplis diandra
نام علمي : Didiplis diandra

اسامی عمومی : Blood stargrass ( گیاه ستاره ای سرخ )

Water Hedge ، Water-purslane

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382824681.jpg]
گیاه ستاره ای سرخ / Blood stargrass / Didiplis diandra


تیره : Lythraceae

منشاء : شمال شرقی آمریکا

[b][color=blue]منطقه جا نمايي در تانك :[/co
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3135
قورباغه گوجه ای / Tomato Frog / Dyscophus antongilii
نام علمی: Dyscophus antongilii

نام عمومی: Tomato Frog ( قورباغه گوجه ای )

خانواده: Microhylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383416725.jpg]
قورباغه گوجه ای / Tomato Frog / Dyscophus antongilii


زیستگاه اصلی: ماداگاسکار ، اما بیشترشان در اسارت متولد می شوند.

درجه حرارت: دم
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2466
علف ستاره ای / Star Grass / Heteranthera zosterifolia
نام علمي : Heteranthera zosterifolia

نام عمومی : Star Grass ( علف ستاره ای )

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383468119.jpg]
علف ستاره ای / Star Grass / Heteranthera zosterifolia


تیره : Pontederiaceae

منشاء : آمریکای جنوبی ، آرژانتین ، برزیل ، بولیوی و پاراگوئه

[b][color=blue]منطقه جا نمايي در تانك :[