کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2937
قورباغه نیزار تیغ دار زرین / Gold Spiny Reed Frog / Afrixalus brachycnemis
نام علمی: Afrixalus brachycnemis

اسامی عمومی: Gold Spiny Reed Frog ( قورباغه نیزار تیغ دار زرین )

golden leaf-folding frog

[align=right]خانواده: Hyperoliidae
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2825
مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار / long-nosed spiny anteater / Zaglossus bruneiji
نام علمی: Zaglossus (Tachyglossidae) bruneiji
 
اسامی عمومی: long-nosed spiny anteater ( مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار )
 
Long-beaked echidna, long-nosed echidna, New Guinea long-nosed echidna    اکیدنه دماغ دراز گینه نو
 
[align=