کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2609
کیتون خط دار / lined chiton / Tonicella lineata
سلسله: Animalia

زیر سلسله: Metazoa

شاخه: Mollusca

[align=right]رده: در رده " پولیپ لاکوفورا Polyplacophora[font=Tahoma] " قرار می گیرد که در گذشته با نام "
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2083
گربه ماهی شیشه ای سه خط / Three Striped Glass Catfish / Pareutropius burffei
نام علمی: Pareutropius buffei

اسامی عمومی: Three Striped African Glass Catfish   (گربه ماهی شیشه ای سه خط آفریقایی)

خانواده: Schilbeidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385670847.jpg]
گربه ماهی شیشه ای سه خط / Three Striped Glass Catfish / Pareutropius burffei


زیستگاه اصلی: آفریقا / نیجریه

[b][color=b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2556
وودکت خط دار / Striped Woodcat / Trachelyopterichthys taeniatus
نام علمی: Trachelyopterichthys taeniatus

اسامی عمومی: Striped woodcat - Mandube Catfish ( گربه ماهی چوبی خط دار )

خانواده: Auchenipteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385852747.jpg]
وودکت خط دار / Striped Woodcat / Trachelyopterichthys taeniatus


زیستگاه اصلی: پرو ، ونزوئلا ، برزیل

[b][color=blue]ح
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3620
گربه ماهی رافائل خط دار / Striped Raphael Catfish / Platydoras costatus
نام علمی: Platydoras Costatus

اسامی عمومي: Striped Raphael Catfish - Humbug Catfish - Striped Talking Catfish ( گربه ماهی رافائل خط دار )

خانواده: Doradidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387205990.jpg]
گربه ماهی رافائل خط دار / Striped Raphael Catfish / Platydoras costatus


نوع گونه: گربه ماهی آمریکای جنو
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3767
سیکلید خط کج گورخری / Zebra Obliquidens /Astatotilapia (Haplochromis) latifasciata
نام علمی: Astatotilapia (Haplochromis) latifasciata

نام عمومی:
Zebra Obliquidens (خط کج گورخری)

نام جنس:
Astatotilapia

[align=right][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/138854605
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3668
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish / Aphyosemion striatum
نام علمی:   Aphyosemion striatum

اسامی عمومی: 
Five-Banded Killifish  (کیلی فیش پنج خط)

Red-Striped Killifish

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390280502.jpg]
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish /  Aphyosemion striatum


زیستگاه اصلی: آفریقا (گابن و گینه استوایی)

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3027
سیکلید دو خط کوتوله / Two-striped Apisto / Apistogramma bitaeniata
نام  علمی:   Apistogramma bitaeniata

اسامی  عمومی:  Two-striped Apisto (سیکلید دو خط کوتوله)

Banded Dwarf Cichlid

خانواده:  Cichlidae
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390782825.jpg]
سیکلید دو خط کوتوله / Two-striped Apisto  / Apistogramma bitaeniata

زیستگاه اصلی:
برزیل و پرو

[color=#3333ff]حداکثر اندازه: [/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3124
سیکلید کوتوله سه خط / Three-stripe dwarf cichlid / Apistogramma trifasciata
نام  علمی:   Apistogramma trifasciata

نام عمومی: Three-stripe dwarf cichlid  (سیکلید کوتوله سه خط )

خانواده:  Cichlidae
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391709919.jpg]
سیکلید کوتوله سه خط / Three-stripe dwarf cichlid  / Apistogramma trifasciata

زیستگاه اصلی:
برزیل

حداکثر اندازه: نر: 6 سانت
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3165
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum
نام علمي:   Aphyosemion bivittatum

اسامي عمومي:   Twostripe lyretail Killi     (کیلی فیش دم چنگی دو خط)

Two-banded Killi, Red Lyretail

خانواده:
Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1398426721.jpg]
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum

زيستگاه اصلي: جنوب شرقی نیجریه و جنو
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3290
آرمادیلوی سه خط برزیلی / Brazilian three-banded armadillo / Tolypeutes tricinctus
نام علمی: Tolypeutes tricinctus

نام عمومی: Brazilian three-banded armadillo ( آرمادیلوی سه خط برزیلی )

خانواده:  Dasypodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402188171.jpg]
آرمادیلوی سه خط برزیلی / Brazilian three-banded armadillo / Tolypeutes tricinctus


زیستگاه اصلی : برزیل

طول بدن: 35-