کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2609
کیتون خط دار / lined chiton / Tonicella lineata
سلسله: Animalia

زیر سلسله: Metazoa

شاخه: Mollusca

[align=right]رده: در رده " پولیپ لاکوفورا Polyplacophora[font=Tahoma] " قرار می گیرد که در گذشته با نام "
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3039
قورباغه نیزار تیغ دار زرین / Gold Spiny Reed Frog / Afrixalus brachycnemis
نام علمی: Afrixalus brachycnemis

اسامی عمومی: Gold Spiny Reed Frog ( قورباغه نیزار تیغ دار زرین )

golden leaf-folding frog

[align=right]خانواده: Hyperoliidae
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2137
باکوپای کرک دار / Hairy Bacopa / Bacopa lanigera
نام علمي : Bacopa lanigera

نام عمومی : Hairy Bacopa ( باکوپای مویی ، کرک دار )

Hairy Water Hyssop ، Varigated Bacopa ، Hairy water hyssop light

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382558931.jpg]
باکوپای کرک دار / Hairy Bacopa / Bacopa lanigera


تیره : Scrophulariaceae

منشاء : برزیل ، بخش های مرکزی و جنوبی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2919
مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار / long-nosed spiny anteater / Zaglossus bruneiji
نام علمی: Zaglossus (Tachyglossidae) bruneiji
 
اسامی عمومی: long-nosed spiny anteater ( مورچه خوار پوزه دراز تیغ دار )
 
Long-beaked echidna, long-nosed echidna, New Guinea long-nosed echidna    اکیدنه دماغ دراز گینه نو
 
[align=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 6293
مورچه خوار فلس دار غول پیکر / Giant Pangolin / Manis gigantea
نام علمی: Manis gigantea

نام عمومی: Giant Pangolin ( مورچه خوار فلس دار غول پیکر )

پنگولین ها را عموما" با نام ( مورچه خوار فلس دار scaly anteaters ) می شناسند.

[align=right][font=Ta
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2569
سیسیلین حلقه دار / Ringed Caecilian / Siphonops annulatus
نام علمی: Siphonops annulatus

اسامی عمومی: Ringed Caecilian ( سیسیلین حلقه دار )

south american caecilian

[align=right]خانواده: [font=Tahoma][color=windowtext]Caeciliidae[/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2598
لاک پشت خار دار / Spiny Turtle / Heosemys spinosa
نام علمی: Heosemys spinosa

نام عمومی: Spiny Turtle ( لاک پشت خار دار )

خانواده: Bataguridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383473391.jpg]
لاک پشت خار دار / Spiny Turtle / Heosemys spinosa


زیستگاه اصلی: برونئو ، اندونزی ، مالزی ، میانمار ، فیلیپین ، سنگاپور ، تایلند و سوماترا

[b][color=blue]اندازه:[/c
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2054
بانجوی نوار دار / Banded Banjo / Platystacus cotylephorus
نام علمی: Platystacus cotylephorus

اسامی عمومی: Banded Banjo - Mottled Eel-Tailed Banjo Catfish ( بانجوی دم مارماهی خالدار ، بانجوی نوار دار )

خانواده: Aspredinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383566498.jpg]
بانجوی نوار دار / Banded Banjo / Platystacus cotylephorus


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی ، از
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2356
نیزه دار سیاه / Black Lancer / Bagrichthys macracanthus
نام علمی: Bagrichthys macracanthus

نام عمومي: Black Lancer ( نیزه دار سیاه - لنسر سیاه )

خانواده: Bagridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383710369.jpg]
نیزه دار سیاه / Black Lancer / Bagrichthys macracanthus


زيستگاه اصلي: تایلند ، کامبوج ، سوماترا ، اندونزی

حداكثر اندازه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3205
لودویژیای میوه دار استوانه ای / Cylindric Fruited Ludwigia / Ludwigia glandulosa
نام علمي : Ludwigia glandulosa / perennis

اسامی عمومی : Cylindric Fruited Ludwigia ( لودویژیای میوه دار استوانه ای )

[align=right][fo