کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2149
دلقک ماهي باربري فيجي / Fiji Barberi Clownfish / Amphiprion barberi
نام علمی: Amphiprion barberi

نام عمومی: 
Fiji Barberi Clownfis [color=#3333cc](دلقک م
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4964
ماشه ماهی دلقک / Clown Triggerfish / Balistoides conspicillum
نام علمی: Balistoides conspicillum

اسامی عمومی: Clown Triggerfish ( ماشه ماهي دلقک )

با نام " ماشه ماهی خال درشت Big-spotted Triggerfish " هم شناخته می شود.

خانواده: [color=windowtex
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3107
ماهی لب شکری دلقک / Harlequin Sweetlips / Plectorhinchus chaetodonoides
نام علمی: Plectorhinchus chaetodonoides

نام عمومی: Harlequin Sweetlips ( ماهی لب شکری دلقک )

Spotted Sweetlip

[align=right]خانواده: [color=black][font=Tahom
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3282
میگوی دلقک / Harlequin Shrimp / Hymenocera picta
[align=right]اسامی علمی: Hymenocera picta یا Hymenocera elegans

اسامی عمومی: Harlequin Shrimp    (میگوی دلقک)

Clown Shrimp, Painted Shrimp, Dancing Shrimp

خانواده: [font=Tahoma]Gnathophylli
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 6529
میگوی مانتیس دلقک / Clown Mantis Shrimp / Odontodactylus scyllarus
نام علمی: Odontodactylus scyllarus

اسامی عمومی: Clown Mantis Shrimp (میگوی مانتیس دلقک)

میگوی آخوندک طاووسی Peacock Mantis Shrimp

خانواده: Odontodactylidae

[img]http://www.raazeba
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2144
سینوی دلقک / Clown Synodontis / Synodontis decorus
نام علمي: Synodontis decorus

اسامي عمومی: Clown Synodontis - Decorated Synodontis - Clown Catfish - Clown squeaker ( سينوي دلقك )

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385592205.jpg]
سینوی دلقک / Clown Synodontis / Synodontis decorus


نوع گونه: گربه ماهي آفريقايي

[b][color=blue]زيستگاه اصلي
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2242
پلیکوی دلقک / Clown Pleco / Panaque maccus
نام علمی: Panaque maccus

اسامی عمومی: Clown Pleco - Ringlet Pleco ( پلیکوی دلقک )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386634433.jpg]
پلیکوی دلقک / Clown Pleco / Panaque maccus


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی؛ حوزه رودخانه های آمازون و ارینوکو

[b]حداکثر اندازه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 7347
چاقو ماهی دلقک / Clown Knifefish / Chitala ornata
اسامی علمی: Chitala ( Notopterus ) chitala - Chitala ornata

اسامی عمومی: clown knifefish - clown featherback fish - spotted knifefish ( چاقو ماهی دلقک )

خانواده: Notopteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387961379.jpg]
چاقو ماهی دلقک / Clown Knifefish / Chitala ornata


زيستگاه اصلي: آسیای جنوب شرقی ؛ ت
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3809
لوچ دلقک / Clown loach / Chromobotia macracanthus
نام علمی:   Chromobotia macracanthus

اسامی عمومی:  Clown loach   (لوچ دلقک)

Clown botia

خانواده: Botiidae  

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389880465.jpg]
 لوچ دلقک / Clown loach /  Chromobotia macracanthus


زیستگاه اصلی: آسیا، سوماترا، بورنئو

حداکثر اندازه: 30 تا 35 سانتیمتر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4040
کیلی فیش دلقک / Clown Killifish / Epiplatys annulatus
نام علمی:   Epiplatys annulatus  

اسامی عمومی: Clown Killifish  (کیلی فیش دلقک)

Rocket Panchax, Banded panchax

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390300832.jpg]
کیلی فیش دلقک / Clown Killifish /  Epiplatys annulatus

زیستگاه اصلی: آفریقا (گینه، لیبریا و سیرالئون)

[color=#3333ff][b]حداکثر اندا