کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2246
سرخس زبان شکل / tongue-fern / Glossopteris
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382025647.jpg]
سرخس زبان شکل / tongue-fern / Glossopteris


سلسله: Plantae

[align=right]شاخه: [font=Tahoma][color=windowtext]Pteridospermatophyta[/colo
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2394
زبان اژدها / Dragons tongue / Hemigraphis repanda , sisslis
نام علمي : Hemigraphis repanda , sisslis

اسامی عمومی : Dragons tongue ( زبان اژدها )

Narrow leaf hemigraphis ، Waffle plant ، Dragon flame

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383463588.jpg]
زبان اژدها / Dragons tongue / Hemigraphis repanda , sisslis


تیره : Acanthaceae

منشاء : مالزی

[b][color=blue]منطق
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3500
شپش زبان خوار / tongue-eating louse / Cymothoa exigua
نام علمی:  Cymothoa exigua

نام عمومی:
tongue-eating louse   (شپش زبان خوار)[size=small]

خانواده: 
[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 612
حیواناتی که زبان خارجی می آموزند
بعضی از پرندگان قادرند بسیاری از صداها را تقلید کنند از جمله سار مقلد، سار معمولی، زاغچه، سینه آبی، سار اروپایی، کلاغ و انواع طوطی اما فقط این پرندگان نیستند که قادر به انجام این کارند.
در ادامه بخوانید...


_____________________
کتاب نطق و شعور جانوران
تألیف عباسعلی محمودی