کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4132
تریلوبیت، سه بخشی / trilobite / Odontopleura (Sinespinaspis) markhami
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383129443.jpg]
تریلوبیت، سه بخشی / trilobite / Odontopleura (Sinespinaspis) markhami


سلسله: Animalia

شاخه: [color=black][font=Tahoma][color=black]Arthropoda
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2653
لاک پشت جعبه ای سه انگشتی / Three-toed Box Turtle / Terrapene Carolina triunguis
نام علمی: Terrapene Carolina triunguis

نام عمومی: Three-toed Box Turtle ( لاک پشت جعبه ای سه انگشتی ) 

پاهای برخی از این لاک پشت ها سه انگشت دارد و عده ای معتقدند، آنهایی که 4 انگشتی هستند در واقع از آمیزش لاک پشت های جعبه ای سه انگشتی با لاک پشت های جعبه ای شرقی بوجود آمده اند.

خانواده: Emydidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384314862.jpg]
[color=#333399]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2906
سرخس جاوه سه برگی / three leaf java fern / Bolbitis heteroclita
نام علمي: Bolbitis heteroclita

اسامی عمومی: three leaf java fern (سرخس جاوه سه برگی)

[align=right][font=Tahoma][
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2008
گربه ماهی شیشه ای سه خط / Three Striped Glass Catfish / Pareutropius burffei
نام علمی: Pareutropius buffei

اسامی عمومی: Three Striped African Glass Catfish   (گربه ماهی شیشه ای سه خط آفریقایی)

خانواده: Schilbeidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385670847.jpg]
گربه ماهی شیشه ای سه خط / Three Striped Glass Catfish / Pareutropius burffei


زیستگاه اصلی: آفریقا / نیجریه

[b][color=b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2164
پلیکوی سه نشان / Three Beacon Pleco / Leporacanthicus triactis
نام علمی: Leporacanthicus triactis

نام عمومی: Three Beacon Pleco ( پلیکوی سه نشان )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386583868.jpg]
پلیکوی سه نشان / Three Beacon Pleco / Leporacanthicus triactis


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی ؛ ونزوئلا ، حوزه رودخانه ارینوکو

[b][color=blue]حداکثر ان
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4616
سیکلید زمین خوار سه خال / Three Spotted Eartheater / Satanoperca daemon
نام علمی: Satanoperca daemon

نام عمومی: Three Spotted Eartheater (سیکلید زمین خوار سه خال)

خانواده:Cichlidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389577431.jpg]
سیکلید زمین خوار سه خال / Three Spotted Eartheater / Satanoperca daemon

زیستگاه اصلی: ونزوئلا، کلمبیا و برزیل

حداکثر اندازه:25-30 س
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4357
گورامی سه خال / Three spot Gourami / Trichopodus trichopterus
نام علمی: Trichopodus trichopterus

اسامی عمومی: 
Three spot Gourami ( گورامی سه خال  )

Cosby gourami  ، Opaline Gourami,  Blue Gourami

خانواده: Osphronemidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391014705.jpg]
گورامی سه خال /  Three spot Gourami /  Trichopodus trichopterus

زیستگاه اصلی: 
کامبوج ، تایلند ،لائوس و ویتنام

نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 6088
تنبل سه انگشتی گلو کمرنگ / Pale-throated three-toed sloth / Bradypus tridactylus
نام علمی:    Bradypus tridactylus

نام عمومی:   Pale-throated three-toed sloth   (تنبل سه انگشتی گلو کمرنگ)

خانواده:  Bradypodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391532346.jpg]
تنبل سه انگشتی گلو کمرنگ / Pale-throated three-toed sloth / Bradypus tridactylus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی، از جنوب هن
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3057
سیکلید کوتوله سه خط / Three-stripe dwarf cichlid / Apistogramma trifasciata
نام  علمی:   Apistogramma trifasciata

نام عمومی: Three-stripe dwarf cichlid  (سیکلید کوتوله سه خط )

خانواده:  Cichlidae
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391709919.jpg]
سیکلید کوتوله سه خط / Three-stripe dwarf cichlid  / Apistogramma trifasciata

زیستگاه اصلی:
برزیل

حداکثر اندازه: نر: 6 سانت
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2536
کوپادیکرومیس سه خال / Copadichromis three spot eastern / Copadichromis atripinnis
نام علمی: Copadichromis atripinnis

نام عمومی: Copadichromis three spot eastern   (کوپادیکرومیس سه خال شرقی)

خانواده:  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392812835.jpg]
کوپادیکرومیس سه خال شرقی / Copadichromis three spot eastern / Copadichromis atripinnis

زیستگاه اصلی: آفریقا (دریاچه مالاوی )

حداکثر اندازه:
نره