کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3185
جلبک خوار سیامی <تایلندی> / Siamese algae eater / Crossocheilus siamensis
نام علمی: Crossocheilus siamensis

اسامی عمومی: Siamese algae eater   ( جلبک خوار سیامی <تایلندی> )

Siamese Fox

[align=right]خانواده: [col
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3058
جلبک خوار سیامی بدلی / False Siamese Algae Eater / Garra cambodgiensis, taeniata
نام علمی: Garra cambodgiensis, taeniata

اسامی عمومی: False Siamese Algae Eater   ( جلبک خوار سیامی بدلی )

Stonelapping Minnow, False Flying Fox

[align=right]خانواده: [font=Taho
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3468
روش تشخیص جلبک خوار سیامی از روباه پرنده و جلبک خوار سیامی بدلی
دیده شده که افراد غالباً در شناسایی جلبک خوار سیامی دچار اشتباه می شوند و بجای این ماهی، روباه پرنده [font=Tahoma]یا جلبک خوار سیامی بدلی خریداری می کنند. اما چگونه می توان جلبک خوار سیامی را از ماهیان مشابهش
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3634
ماهی جنگجوی سیامی / Siamese fighting fish / Betta splendens
نام علمی: Betta splendens

اسامی عمومی: Siamese fighting fish  ( ماهی جنگجوی سیامی )

Betta- بتا

در ایران با نام فایتر شناخته میشود.

خانواده:  Osphronemidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1396110564.png]
بتای جنگجوی سیامی /   Siamese fighting fish /  Betta splendens

زیستگاه اصلی:
  هند، شبه جزیره مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام
[
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1690
کروکودیل سیامی / Siamese crocodiles / Crocodylus siamensis
نام علمی: Crocodylus siamensis

اسامی عمومی: Siamese crocodile  ( کروکودیل سیامی )

Siamese freshwater crocodile

خانواده: Crocodylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472349411.jpg]
کروکودیل سیامی / Siamese crocodiles / Crocodylus siamensis


[color=#3333ff]زیستگاه اصلی: [/c