کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2935
سیکلید کاکاتو / Double Full Red Cockatoo Cichlid / Apistogramma cacatuoides
نام علمی:  Apistogramma cacatuoides

نام عمومی: Double Full Red Cockatoo Cichlid   (سیکلید کاکاتو)

خانواده: Cichlidae

[color=#000000][size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][b][color=#3333ff][size=x-small][font=Tahoma][size=small][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2767
سیکلید آلبرت شکم زرد / Yellow Belly Albert / Astatotilapia (Haplochromis) aeneocolor
نام علمی: Astatotilapia (Haplochromis) aeneocolor

اسامی عمومی: Yellow Belly Albert (آلبرت شکم زرد)

[color=#000000] 
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2016
سیکلید چالینوکرومیسِ بریکارد / Chalinochromis Brichard's / Chalinochromis brichardi
نام علمی: Chalinochromis brichardi

اسامی عمومی: Chalinochromis Brichard's ( چالینوکرومیسِ بریکارد )

سیکلید ماسک زده the Masked Cichlid

[font=Tahoma][b][color=blue]
نا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2628
سیکلید چالینوکرومیس پپلینی / Chalinochromis popelini / Chalinochromis popelini
نام علمی: Chalinochromis popelini

نام عمومی: Chalinochromis popelini ( چالینوکرومیس پپلینی )

نام جنس:
Chalinochromis

[align=right][color=#22229c][img]http://www.raazebaghaa.org/for
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3670
سیکلید خط کج گورخری / Zebra Obliquidens /Astatotilapia (Haplochromis) latifasciata
نام علمی: Astatotilapia (Haplochromis) latifasciata

نام عمومی:
Zebra Obliquidens (خط کج گورخری)

نام جنس:
Astatotilapia

[align=right][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/138854605
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2335
روستراتوس، سیکلید حفره / Rostratus , The Fosso Cichlid / Fossorochromis rostratus
نام علمی: Fossorochromis rostratus

واژه " Fossor " در نام علمی این ماهی به معنی " حفار digger " می باشد.

[align=right]اسامی عمومی: Rostratus , The Fosso Cichlid[font=Tahoma] [color=navy]( روستراتوس، سیکلید حفره
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2030
سیکلید ملوتوی یال آتشین / Fire-Crest Mloto / Copadichromis virginalis
نام علمی: Copadichromis virginalis

نام عمومی: Fire-Crest Mloto   (ملوتوی یال «باله» آتشین)

[align=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1881
سیکلید جان استونی / johnstoni / Placidochromis johnstoni
نام علمی: Placidochromis johnstoni

نام عمومی: johnstoni (جان استونی - جانستونی)

نام جنس: [color=black]Placidochromis

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1388577158.jpg]
[img]http://www.raazebaghaa
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2065
سیکلید طاووسی / Peacock Cichlid / Cichla ocellaris
نام علمی: Cichla ocellaris

اسامی عمومی: Peacock Cichlid ( سیکلید طاووسی )

Butterfly Peacock Bass, Eye Spot Cichlid, Peacock Bass

نام جنس: Cichla[color=#22229c]

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2051
سیکلید طاووس یورِکا / Eureka Peacock / Aulonocara jacobfreibergi "Eureka
نام علمی:  Aulonocara jacobfreibergi "Eureka

اسامی عمومی:
Eureka Peacock ( طاووس یورِکا )

سیکلید یورِکا Eureka Cichlid ، سیکلید پری Fairy cichlid ، یورِکای سرخ Eureka Red

[align=right]نام جنس: Aulonocara[color=#22229c]

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1388587700.j