کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2253
ویدای بهشتی شرقی / Eastern Paradise Whydah / Vidua paradisaea
نام علمی: Vidua paradisaea

نام عمومی: Eastern Paradise Whydah ( ویدای بهشتی شرقی )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [/fon
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4129
وزغ شکم آتشین شرقی / Oriental Fire-bellied Toad / Bombina orientalis
نام علمی: Bombina orientalis

نام عمومی: Oriental Fire-bellied Toad ( وزغ شکم آتشین شرقی " خاوری " )

خانواده: Bombinatoridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382224543.jpg]
وزغ شکم آتشین / Fire-bellied Toad / Bombina orientalis


زیستگاه اصلی: کره ، جنوب شرقی چین

حداکثر اندازه:
2
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3992
لاک پشت لاک نرم خاردار شرقی / Eastern Spiny Softshell Turtle / Trionyx spiniferus
اسامی علمی: Apalone spinifera اما بیشتر با نام علمی Trionyx spiniferus مشهور است.

نام عمومی: Eastern Spiny Softshell Turtle  ( لاک پشت لاک نرم خاردار شرقی )

خانواده: Trionychidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383553713.jpg]
لاک پشت لاک نرم خاردار شرقی / Eastern Spiny Softshell Turtle / Trionyx spiniferus


[b][color=blue]زیستگاه
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2819
لاک پشت رودخانه شرقی / Eastern River Cooter / Pseudemys concinna concinna
نام علمی: Pseudemys concinna concinna

نام عمومی: Eastern River Cooter ( لاک پشت رودخانه شرقی )

خانواده: Emydidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384401309.jpg]
لاک پشت رودخانه شرقی / Eastern River Cooter / Pseudemys concinna concinna


زیستگاه اصلی: جنوب ایالات متحده

اندازه: ب
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3064
لاک پشت جعبه ای آسیای جنوب شرقی / Southeast Asian Box Turtle / Cuora amboinensis
نام علمی: Cuora amboinensis

نام عمومی: Southeast Asian Box Turtle ( لاک پشت جعبه ای آسیای جنوب شرقی )

خانواده: Geoemydidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384364372.jpg]
لاک پشت جعبه ای آسیای جنوب شرقی / Southeast Asian Box Turtle / Cuora amboinensis


زیستگاه اصلی: شرق هند ( آسام ، بنگلادش ) ، سری لانکا ،
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3065
گامبوزیای شرقی / Eastern Mosquitofish / Gambusia holbrooki
نام علمی: Gambusia holbrooki

نام  عمومی: Eastern Mosquitofish  (گامبوزیای شرقی)

 ماهی پشه خوار شرقی

خانواده: Poeciliidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389477097.jpg]
گامبوزیای شرقی / Eastern Mosquitofish / Gambusia holbrooki


زیستگاه اصلی: شرق و جنوب ایالات متحده اما برای مبارزه با مالاریا به اروپا و سایر نقاط دنی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3003
لاک پشت گردن دراز شرقی / eastern long-necked turtle / Chelodina longicollis
نام علمی : Chelodina longicollis

نام عمومی :  eastern long-necked turtle ( لاک پشت گردن دراز شرقی )

خانواده: Chelidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473032106.jpg]
لاک پشت گردن دراز شرقی / eastern long-necked turtle / Chelodina longicollisزیستگاه اصلی: جنوب غربی استرالیا

اندازه: حدود 28.2  سا
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3081
گوریل شرقی / eastern gorilla / Gorilla beringei
نام علمی: Gorilla beringei

نام عمومی: eastern gorilla    ( گوریل شرقی )

خانواده: Hominidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473322424.jpg]
گوریل شرقی / eastern gorilla / Gorilla beringei


زیستگاه اصلی:  جمهوری دمکراتیک کنگو ، رواندا ، اوگاندا

وزن: به طور معمول گوریل نر پشت نقره ای بالغ 14