کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 5190
هگ فیش / Hagfish
نام عمومی:  Hagfish   (هگ فیش)

خانواده:  Myxinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386928218.jpg]
هگ فیش / Hagfish


[size=small][b][c
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3841
کیلی فیش دلقک / Clown Killifish / Epiplatys annulatus
نام علمی:   Epiplatys annulatus  

اسامی عمومی: Clown Killifish  (کیلی فیش دلقک)

Rocket Panchax, Banded panchax

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390300832.jpg]
کیلی فیش دلقک / Clown Killifish /  Epiplatys annulatus

زیستگاه اصلی: آفریقا (گینه، لیبریا و سیرالئون)

[color=#3333ff][b]حداکثر اندا
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3670
کیلی فیش مرواریدی سیاه / Blackfin Pearl Killifish / Austrolebias nigripinnis
نام علمی:   Austrolebias nigripinnis

اسامی عمومی:  Blackfin Pearl Killifish  (کیلی فیش مرواریدی سیاه)

Dwarf Argentine Pearl

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390312829.jpg]
کیلی فیش مرواریدی سیاه / Blackfin Pearl Killifish /  Austrolebias nigripinnis

زیستگاه اصلی: آرژانتین، اروگوئه

[color=#33
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3583
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish / Aphyosemion striatum
نام علمی:   Aphyosemion striatum

اسامی عمومی: 
Five-Banded Killifish  (کیلی فیش پنج خط)

Red-Striped Killifish

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390280502.jpg]
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish /  Aphyosemion striatum


زیستگاه اصلی: آفریقا (گابن و گینه استوایی)

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4404
کیلی فیش دم چنگی / Lyretail Killi / Aphyosemion australe
نام علمي:   Aphyosemion australe

اسامي عمومي:  Lyretail Killi     (کیلی فیش دم چنگی)

پانچاکس دم چنگی Orange lyretail  , Cape Lopez Lyretail , lyretail panchax دم چنگی نارنجی

خانواده: Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395981411.jpg]
کیلی فیش دم چنگی / Lyretail Killi /  Aphyosemion australe

زيستگاه اصلي:
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3077
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum
نام علمي:   Aphyosemion bivittatum

اسامي عمومي:   Twostripe lyretail Killi     (کیلی فیش دم چنگی دو خط)

Two-banded Killi, Red Lyretail

خانواده:
Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1398426721.jpg]
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum

زيستگاه اصلي: جنوب شرقی نیجریه و جنو
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1707
کیلی فیش تانگانیکا / Tanganyika Killifish / Lamprichthys tanganicanus
نام علمي:   Lamprichthys tanganicanus

اسامي عمومي:   Tanganyika Killifish    (کیلی فیش تانگانیکا)

 Tanganyika Lampeye

خانواده:
Poeciliidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472298675.jpg]
کیلی فیش تانگانیکا / Tanganyika Killifish / Lamprichthys tanganicanus


زيستگاه اصلي: شرق آفریقا؛  بومی دریاچه تانگانیکا و مصب رودخ