کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3717
اسفنج توپی قرمز / Red Ball Sponge / Psuedaxinella lunaecharta
نام علمی: Psuedaxinella lunaecharta  

نام عمومی: 
 Red Ball Sponge (اسفنج توپی قرمز[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3053
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens
نام علمی: sesarma bidens

نام عمومی: Red Clow Crab ( چنگال قرمز )

خانواده: Grapsidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382060846.jpg]
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens


زیستگاه اصلی: تایلند ، سنگاپور ، هنگ کنگ

حداکثر اندازه: 1.5 اینچ / 3 سانتیمتر + چنگال هایش باورپذیرتر اس
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1928
رتیل زانو قرمز مكزيكي / Mexican Red-kneed Tarantula / Brachypelma smithi
نام علمی: Brachypelma smithi

نام عمومی: Mexican Red-kneed Tarantula ( رتیل " رطیل " زانو قرمز مكزيكي )

خانواده: Theraphosidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382169764.jpg]
[color=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3033
مرغ گرمسیری دم قرمز / Red-tailed Tropicbird / Phaethon rubricauda
نام علمی: Phaethon rubricauda

نام عمومی: Red-tailed Tropicbird ( مرغ گرمسیری دم قرمز )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3384
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor
نام علمی: Boa constrictor

نام عمومی: Red-Tail Boa ( بوای دم قرمز )

خانواده: Boidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382429096.jpg]
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor


زیستگاه اصلی: این روزها تمامی آنها در اسارت متولد می شوند.

تشخیص جنسیت: ماده ها طویل تر هستند.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2424
گوش قرمز / Red-Eared Slider/ Trachemys scripta elegans
نام علمی: Trachemys scripta elegans

نام عمومی: Red-eared Slider ( لغزنده گوش قرمز )

خانواده: Emydidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383523780.jpg]
گوش قرمز / Red-Eared Slider/ Chrysemys scripta elegan


زیستگاه اصلی: بخش جنوبی ایالات متحده

اندازه: ماده ها بین 10 تا 12 اینچ / 25 تا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3097
روباه قرمز / Red Fox / Vulpes vulpes
نام علمی: Vulpes vulpes

نام عمومی: Red Fox ( روباه قرمز )

خانواده: Canidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383756833.jpg]
روباه قرمز / Red Fox / Vulpes vulpes


زیستگاه اصلی : اروپا ، آمریکای شمالی ، آفریقای شمالی ، هندوستان ، چین ، ژاپن و استرالیا

وضعیت بدنی: در کل 27 گونه از این [u
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2659
نیلوفر آبی قرمز رنگ / Rubra Water Lily / Nymphaea sp. rubra
نام علمي : Nymphaea sp. rubra

اسامی عمومی : Rubra Water Lily ( نیلوفر آبی قرمز رنگ )

[align=right][color=#222222][font=Tahoma]Red T
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2647
لودویژیای سرخ ( پشت قرمز ) / Red Ludwigia / Ludwigia repens
نام علمي: Ludwigia repens

اسامی عمومی: Red Ludwigia ( لودویژیای سرخ)

در ایران با نام پشت قرمز شناخته می شود.

Red Repens, Red Leaf Ludwigia, Creeping Ludwigia

[align=right][
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3275
ستاره دریایی ماری قرمز / Red Serpent Sea Star / Ophioderma sp
[align=right]نام علمی: Ophioderma sp

اسامی عمومی: Red Serpent Sea Star ( ستاره دریایی ماری قرمز )

Fancy Red

خانواده: [font=Tahoma][size=small][font=Arial]Ophiodermatida