کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4295
ماشه ماهي پیکاسو / Picasso Triggerfish / Rhinecanthus aculeatus
نام علمی: Rhinecanthus aculeatus

اسامی عمومی: Picasso Triggerfish ( ماشه ماهي پیکاسو )

Humuhumu Triggerfish, Blackbar Triggerfish, Prickly, Kaputput, White Banded Triggerfish, White Barred Triggerfish, Black-barred Triggerfish

[font=Tahoma][b][color=blue]خانواده:[/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4963
ماشه ماهی دلقک / Clown Triggerfish / Balistoides conspicillum
نام علمی: Balistoides conspicillum

اسامی عمومی: Clown Triggerfish ( ماشه ماهي دلقک )

با نام " ماشه ماهی خال درشت Big-spotted Triggerfish " هم شناخته می شود.

خانواده: [color=windowtex