کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3743
گربه ماهی اوتو / Otocinclus Catfish / Otocinclus sp
نام علمی: .Otocinclus sp

اسامی عمومی:
Otocinclus Catfish (گربه ماهی اوتو)

گربه ماهی کوتوله Dwarf catfish

[b][color=#3333ff][size=small][size=x-small][font=Tahoma][size=small]خانواده: [/f
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3638
جراح ماهی طلايی / Naso Blonde Tang / Naso elegans
نام علمی: Naso elegans

نام عمومی: [color=#000000]Naso Blonde Tang [/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 12 - بازدید‌ها: 12856
ماهی مرکبی با نام فرعون / Pharaoh Cuttlefish / Sepia pharaonis
نام علمی: Sepia pharaonis

نام عمومی: Pharaoh Cuttlefish ( ماهی مرکبی با نام فرعون )

کاتل فیش فرعون

خانواده: Sepiidae

[img]http://www.raazebaghaa.org
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4034
زیفاکتینوس، ماهی شعاع شمشیری / Sword-ray / Xiphactinus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382421967.jpg]
زیفاکتینوس، ماهی شعاع شمشیری / Sword-ray / Xiphactinus
 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right][b][color=blue]رده[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4759
ماشه ماهی دلقک / Clown Triggerfish / Balistoides conspicillum
نام علمی: Balistoides conspicillum

اسامی عمومی: Clown Triggerfish ( ماشه ماهي دلقک )

با نام " ماشه ماهی خال درشت Big-spotted Triggerfish " هم شناخته می شود.

خانواده: [color=windowtex
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 2990
وزغ ماهی باشکوه / Splendid Toadfish / Sanopus splendidus
نام علمی: Sanopus splendidus

اسامی عمومی: Splendid Toadfish ( وزغ ماهی باشکوه )

Coral Toadfish

[align=right]خانواده: Batrachoididae
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4027
پروانه ماهی نوار مسی / Copperband Butterflyfish / Chelmon rostratus
نام علمی: Chelmon rostratus

اسامی عمومی: Copperband Butterflyfish / Copperbanded Butterflyfish ( پروانه ماهی نوار مسی )

[color=black]به " پروانه ماهی منقاردار Beaked Butterflyfish " [font=Taho
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4573
پروانه ماهی چهار چشم / Four-eyed Butterflyfish / Chaetodon capistratus
نام علمی: Chaetodon capistratus

نام عمومی: Four-eyed Butterflyfish ( پروانه ماهی چهار چشم )

خانواده: Chaetodontidae

[color=#22229c][img]http://www.raaz
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2789
شاهین ماهی پوزه دراز / Longnose hawkfish / Oxycirrhites typus
نام علمی: Oxycirrhites typus

نام عمومی: Longnose hawkfish  (شاهین ماهی پوزه دراز)

[align=right]خانواده: Cirrhitidae[font=Tahoma][b][color=blue]

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382758730.jpg
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3692
خفاش ماهی تاریک / Dusky batfish / Platax pinnatus
نام علمی: Platax pinnatus
 
اسامی عمومی: Dusky batfish ( خفاش ماهی تاریک )
 
[font=Tahoma][color=#000000]