کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 3978
پیرانای شکم قرمز / Red - Bellied Piranha / Pygocentrus nattereri
نام علمی: Pygocentrus nattereri

اسامي عمومی: Red Breasted Piranha - Red Bellied Piranha - Red Piranha - Natterer's Piranha ( پیرانای سینه سرخ – پیرانای شکم قرمز )

خانواده: Characidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387651682.jpg]
پیرانای شکم قرمز / Red - Bellied Piranha / Pygocentrus nattereri


زيستگاه اصلي:  بو
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1965
پیرانای سیاه / Black Piranha / Serrasalmus rhombeus
نام علمی: Serrasalmus rhombeus

اسامي عمومی: black Piranha - white Piranha - Rhombeus Piranha - redeye piranha ( پیرانای سیاه – پیرانای سفید )

خانواده: Characidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387649022.jpg]
پیرانای سیاه / Black Piranha / Serrasalmus rhombeus


زيستگاه اصلي: حوزه رودخانه های آمازون و ارینوک
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1821
پیرانای سانچز / Sanchez's Piranha / Serrasalmus sanchezi
نام علمی: Serrasalmus sanchezi

اسامی عمومی:  Sanchez's Piranha  ( پیرانای سانچز )

 Sharp-snouted Piranha ، Ruby-Red Piranha, Ruby-Throated Diamond Piranha

خانواده:
Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1398450443.jpg]
پیرانای سانچز  / Sanchez's Piranha / Serrasalmus sanchezi

زیستگاه اصلی: پرو (بومی رودخانه های
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1892
پیرانای ویمپل / wimple piranha / Catoprion mento
نام علمی: Catoprion mento

پسوند منتو در نام علمی اشاره به فک بیرون زده ی این گونه دارد.

نام عمومی:   wimple piranha ( پیرانای ویمپل )

خانواده: Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1398493017.jpg]
پیرانای ویمپل  / wimple piranha / Catoprion mento

زیستگاه اصلی: کلمبیا، ونزوئلا، گویان، برزیل و بولیوی

[color=#3
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 1994
پیرانای پایک / Pike Piranha / Serrasalmus elongatus
نام علمی: Serrasalmus elongatus

اسامی عمومی: 
Pike Piranha  ( پیرانای پایک )

Elongated Piranha, Slender piranha ، Caribe Pinche, Piranha Mucura

خانواده: Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1401700881.jpg]
پیرانای پایک / Pike Piranha / Serrasalmus elongatus

زیستگاه اصلی: توزیع گسترده ای در حوزه ریو نگرو ، اورینوکو  و اما
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2085
پیرانای آبی ببری / Blue Tiger Piranha / Serrasalmus gouldingi
نام علمی: Serrasalmus gouldingi

اسامی عمومی:
  Blue Tiger Piranha  ( پیرانای آبی ببری )

Goulding's Piranha

خانواده: Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1401624939.jpg]
پیرانای آبی ببری / Blue Tiger Piranha / Serrasalmus gouldingi

زیستگاه اصلی:
توزیع گسترده ای در حوزه ریو نگرو ، اورینوکو  و امازون در کشورهای ون
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2018
پیرانای سبز ببری / green tiger piranha / Serrasalmus manueli
نام علمی: Serrasalmus manueli

اسامی عمومی:  green tiger piranha  ( پیرانای سبز ببری )

 Manny Piranha

خانواده: Serrasalmidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1401725273.jpg]
پیرانای سبز ببری / green tiger piranha / Serrasalmus manueli

زیستگاه اصلی:  بخش هایی از حوضه آمازون و ریو اورینوکو در شمال برزیل و ونزوئلا

[color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 463
مگا پیرانا (پیرانای غول پیکر) / Megapiranha / Megapiranha paranensis
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1570048123.jpg]
مگا پیرانا / Megapiranha / Megapiranha paranensis
 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
  
[align=right][b][color=blue]رده[fo