کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 8064
قورباغه بزرگ آفریقایی / African bullfrog / Pyxicephalus adspersus
نام علمی: Pyxicephalus adspersus

اسامی عمومی: African bullfrog ( قورباغه بزرگ آفریقایی )

قورباغه "بچه شیطان" pixie frog

[align=right][color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4227
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus
نام علمی: Lycaon pictus

اسامی عمومی: African wild dog ( سگ وحشی آفریقایی )

African hunting dog, Cape hunting dog, painted dog, painted wolf, painted hunting dog, spotted dog, ornate wolf

خانواده: Canidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382859559.jpg]
سگ وحشی آفریقایی / African wild dog / Lycaon pictus


[b][color=blue]زیستگاه اصلی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4498
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / H. boettgeri
نام علمی: Hymenochirus boettgeri

نام عمومی: African Dwarf Frog ( قورباغه کوتوله آفریقایی )

خانواده: Pipidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383471349.jpg]
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / Hymenochirus boet


زیستگاه اصلی: آفریقا

حداکثر اندازه: ماده ها 1.25 اینچ /
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2281
گربه ماهی آفریقای شمالی / North African Catfish / Clarias gariepinus
نام علمی: Clarias gariepinus

اسامی عمومی: North African Catfish - Sharptooth Catfish ( گربه ماهی آفریقای شمالی )

خانواده: Clariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386141484.jpg]
گربه ماهی آفریقای شمالی / North African Catfish / Clarias gariepinus


زیستگاه اصلی: آفریقا ( مراکش ، گینه ) و آسیا ( اردن ، فلسط
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3349
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus
نام علمي: Hydrocynus vittatus

نام عمومي: African Tiger fish ( ببر ماهی آفریقایی )

خانواده: Alestidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387718579.jpg]
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus


زيستگاه اصلي: آفريقا؛ رودخانه های کنگو ، زامبزی ، نیجر ، سنگال ، اکاوانگو و دریاچه تانگانیکا

نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2849
چاقو ماهی سیاه آفریقائی / African Black knife Fish / Xenomystus nigri
نام علمی: Xenomystus nigri

اسامي عمومی: African Black Knife Fish - African Brown Knife Fish - African Knife Fish ( چاقو ماهي سیاه آفريقايي )

خانواده: Notopteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387910045.jpg]
چاقو ماهی سیاه آفریقائی / African Black knife Fish / Xenomystus nigriنوع گونه: چاقو ماهی آفریق
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2513
سیکلید کوتوله غرب آفریقا / West African Dwarf Cichlid / Nanochromis transvestitus
نام علمی: Nanochromis transvestitus

اسامی عمومی: West African Dwarf Cichlid ( سیکلید کوتوله غرب آفریقا )

سیکلید نانوکرومیس Nanochromis Cichlid

[align=right][font=Tahoma][b]نام جنس:[/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5363
نی ماهی افریقایی آب شیرین / African Freshwater Pipefish / Enneacampus ansorgii
نام علمی: Enneacampus ansorgii

نام  عمومی:   African Freshwater Pipefish (نی ماهی افریقایی آب شیرین)

خانواده:  Syngnathidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389490379.jpg]
نی ماهی افریقایی آب شیرین / African Freshwater Pipefish / Enneacampus ansorgii


زیستگاه اصلی: غرب افریقا ( گابن، کامرون و گینه استوایی )

[color=#
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3046
پروانه ماهی آفریقایی / African Butterfly Fish / Pantodon buchholzi
نام  علمی: Pantodon buchholzi

نام  عمومی:    African Butterfly Fish     (پروانه ماهی آفریقایی)

خانواده: Pantodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389809119.jpg]
پروانه ماهی آفریقایی  / African Butterfly Fish /  Pantodon buchholzi

زیستگاه اصلی: نیجریه، کامرون، زئیر

[color=#3333ff]حداکثر اندازه:[/color
نویسنده: P@RSA - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3048
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus
نام علمی:  Psittacus erithacus 

اسامی عمومی:   
African Grey Parrot     (طوطی خاکستری آفریقایی)

Grey Parrot

خانواده:  Psittacidae 

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389886724.jpg]
طوطی خاکستری آفریقایی / African Grey Parrot / Psittacus erithacus 


زیستگاه اصلی: جنگل های بارانی غرب و