کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3008
سمندر مرمرین / Marbled Salamander / Ambystoma opacum
نام علمی: Ambystoma opacum

نام عمومی: Marbled Salamander ( سمندر مرمرین )

خانواده: Ambystomatidae

[img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1381952243.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4638
اکسولتل، سمندر آبی / Axolotl / Ambystoma mexicanum
نام علمی: Ambystoma mexicanum

نام عمومي:
Axolotl یا ajolote ( اکسولتل / اکسولوتل / سمندر آبی / سمندر تک زیست )

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383392716.jpg]
اکسولتل، سمندر آبی / Axolotl / Ambystoma mexicanum


زيستگاه اصلي: مکزیک

[b][color=blue]زيستگاه گونه آلبینوی اکسولتل:[/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4195
سگ آبی Ambystoma tigrinum / Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander
نام علمی: Ambystoma tigrinum

نام عمومی: سگ آبی Water dog / سمندر ببری Tiger Salamander

خانواده: Ambystomatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383435654.jpg]
سگ های آبی Water dogs

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383453673.jpg]
سمندرهای ببری Tiger Salamanders


زیستگاه اصلی: آمریکا ، کا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3761
سمندر خال دار / Spotted Salamander / Ambystoma maculatum
نام علمی:    Ambystoma maculatum

اسامی عمومی:   Spotted Salamander      (سمندر خال دار)

سمندر خال زرد  yellow-spotted salamander

خانواده:   Ambystomatidae

[img]http://www.raazebaghaa.org