کلمات کلیدی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3583
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish / Aphyosemion striatum
نام علمی:   Aphyosemion striatum

اسامی عمومی: 
Five-Banded Killifish  (کیلی فیش پنج خط)

Red-Striped Killifish

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390280502.jpg]
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish /  Aphyosemion striatum


زیستگاه اصلی: آفریقا (گابن و گینه استوایی)

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4404
کیلی فیش دم چنگی / Lyretail Killi / Aphyosemion australe
نام علمي:   Aphyosemion australe

اسامي عمومي:  Lyretail Killi     (کیلی فیش دم چنگی)

پانچاکس دم چنگی Orange lyretail  , Cape Lopez Lyretail , lyretail panchax دم چنگی نارنجی

خانواده: Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395981411.jpg]
کیلی فیش دم چنگی / Lyretail Killi /  Aphyosemion australe

زيستگاه اصلي:
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3077
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum
نام علمي:   Aphyosemion bivittatum

اسامي عمومي:   Twostripe lyretail Killi     (کیلی فیش دم چنگی دو خط)

Two-banded Killi, Red Lyretail

خانواده:
Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1398426721.jpg]
کیلی فیش دم چنگی دو خط / Twostripe lyretail Killi / Aphyosemion bivittatum

زيستگاه اصلي: جنوب شرقی نیجریه و جنو