کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3349
ایگوانای نواردار فی جی / Fiji banded iguana / Brachylophus fasciatus
نام علمی: Brachylophus fasciatus

[font=Tahoma][color=black][font=Tahoma][color=black][font=Tahoma][color=blue][color=black][font=Tahoma][color=blue]نام عمومی: Fiji banded iguana[color=black][font=Tahoma] [color=navy]( ایگوانای نواردار فی جی )[/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1976
بانجوی نوار دار / Banded Banjo / Platystacus cotylephorus
نام علمی: Platystacus cotylephorus

اسامی عمومی: Banded Banjo - Mottled Eel-Tailed Banjo Catfish ( بانجوی دم مارماهی خالدار ، بانجوی نوار دار )

خانواده: Aspredinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383566498.jpg]
بانجوی نوار دار / Banded Banjo / Platystacus cotylephorus


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی ، از
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3583
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish / Aphyosemion striatum
نام علمی:   Aphyosemion striatum

اسامی عمومی: 
Five-Banded Killifish  (کیلی فیش پنج خط)

Red-Striped Killifish

خانواده: Nothobranchidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390280502.jpg]
کیلی فیش پنج خط / Five-Banded Killifish /  Aphyosemion striatum


زیستگاه اصلی: آفریقا (گابن و گینه استوایی)

[color=#3333ff][b]حداکثر
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3253
سيكليد پرخط صدف زی / Many Banded Shell-Dwelle / Neolamprologus multifasciatus
نام علمی:  Neolamprologus multifasciatus

نام عمومی:  Many Banded Shell-Dweller (سيكليد پرخط صدف زی )

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392331874.jpg]
سيكليد پرخط صدف زی / Many Banded Shell-Dwelle / Neolamprologus multifasciatus

زیستگاه اصلی: شرق آفریقا ( دریاچه تانگانیکا )

[color=#3333ff][b]وضعیت بدنی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3662
مارماهی خاردار نیم نواری / Half Banded Spiny Eel / Macrognathus circumcinctus
نام علمی: Macrognathus circumcinctus

اسامی عمومی: Half Banded Spiny Eel   (مارماهی خاردار نیم نواری)

 Half Barred Spiny Eel, Zig-Zag Spiny Eel

خانواده: Mastacembelidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392685534.jpg]
مارماهی خاردار نیم نواری / Half Banded Spiny Eel / Macrognathus circumcinctus


زیستگاه اصلی:
تایلند، شب
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2508
سیکلید جوئل راه راه / Banded jewel cichlid / Hemichromis elongatus
نام علمی:  Hemichromis elongatus

اسامی عمومی:  Banded jewel cichlid      (سیکلید جوئل راه راه)

Five Star General  سیکلید ژنرال پنج ستاره  Banded jewelfish , Five spot

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394534849.jpg]
سیکلید جوئل راه راه  /  Banded jewel cichlid /  Hemichromis elongatus


زیستگاه اصلی:
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2687
سيکليد کروماید راه راه / Banded chromide / Etroplus canarensis
نام علمي: Etroplus canarensis

 canarensis : برگرفته از نام منطقه ای جنوبی در  Canara در ایالت میسور، واقع در جنوب غربی هند است.

اسامي عمومي:  Banded chromide (سيکليد کروماید راه راه)

Canara pearlspot. Elimeenu.Canas

خانواده:
  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395108314.jpg]
سيکليد کروماید راه راه /  Banded chromide / Etroplus canarensis
[
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2375
تینوپومای راه راه / Banded ctenopoma / Microctenopoma fasciolatum
نام علمی: Microctenopoma fasciolatum

اسامی عمومی:  Banded ctenopoma ( تینوپومای راه راه )

Banded climbing perch

خانواده: Anabantidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1396374542.jpg]
تینوپومای راه راه /  Banded ctenopoma / Microctenopoma fasciolatum

زیستگاه اصلی: کامرون و کنگو

[color=#3333ff]وضعیت زندگی :[/co
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3184
آرمادیلوی سه خط برزیلی / Brazilian three-banded armadillo / Tolypeutes tricinctus
نام علمی: Tolypeutes tricinctus

نام عمومی: Brazilian three-banded armadillo ( آرمادیلوی سه خط برزیلی )

خانواده:  Dasypodidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402188171.jpg]
آرمادیلوی سه خط برزیلی / Brazilian three-banded armadillo / Tolypeutes tricinctus


زیستگاه اصلی : برزیل

طول بدن: 35-
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3740
آرمادیلوی نه خط / nine-banded armadillo / Dasypus novemcinctus
نام علمی: Dasypus novemcinctus

اسامی عمومی: nine-banded armadillo ( آرمادیلوی نه خط )

Common Long-nosed Armadillo

خانواده:  Dasypodidae[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402220689.jpg]
آرمادیلوی نه خط  / nine-banded armadillo / Dasypus novemcinctus

زیستگاه اصلی : آرژانتین، بلیز، بولیوی، برزیل، کلمبیا، کاستاریکا، اکو