کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4030
پروانه ماهی نوار مسی / Copperband Butterflyfish / Chelmon rostratus
نام علمی: Chelmon rostratus

اسامی عمومی: Copperband Butterflyfish / Copperbanded Butterflyfish ( پروانه ماهی نوار مسی )

[color=black]به " پروانه ماهی منقاردار Beaked Butterflyfish " [font=Taho
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4575
پروانه ماهی چهار چشم / Four-eyed Butterflyfish / Chaetodon capistratus
نام علمی: Chaetodon capistratus

نام عمومی: Four-eyed Butterflyfish ( پروانه ماهی چهار چشم )

خانواده: Chaetodontidae

[color=#22229c][img]http://www.raaz