کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2541
کیتون خط دار / lined chiton / Tonicella lineata
سلسله: Animalia

زیر سلسله: Metazoa

شاخه: Mollusca

[align=right]رده: در رده " پولیپ لاکوفورا Polyplacophora[font=Tahoma] " قرار می گیرد که در گذشته با نام "
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2642
کیتون پروانه / Butterfly chiton / Cryptoconchus porosus
سلسله: Animalia

شاخه: Mollusca

راسته: Neoloricata

نام علمی: Cryptoconchus porosus

[align=right]اسامی عمومی: Butterfly chiton    [fon