کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2225
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica
نام علمي : Fontinalis antipyretica

اسامی عمومی : common water moss ( خزه آبی معمولی )

Willow Moss

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382231073.jpg]
خزه آبی معمولی / common water moss / Fontinalis antipyretica


تیره : Fontinalaceae

منشاء : بخش های شمالی آمریکای شمالی ، اروپا ، آسیا و آفریقا ( در واقع یک گیاه
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 3629
ایگوانای سبز معمولی / Common Green Iguana / Iguana iguana
نام علمی: Iguana iguana

اسامی عمومی: Common Green Iguana ( ایگوانای سبز معمولی )

common iguana ، Green Iguana

[align=right][font=Tahoma][b][color=blue]خانواده:[/col
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2940
کیمن / Common caiman / Caiman crocodilus
نام علمی: Caiman crocodilus

اسامی عمومی: Spectacled caiman - Common caiman ( کیمن معمولی / عینکی )

خانواده: Alligatoridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382433942.jpg]
کیمن / Common caiman / Caiman crocodilus


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی ( پرو ، کلمبیا و قسمت هایی از آمازون )

[b][color=blue]حد
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3264
ماهی خورک بهشتی معمولی / Common Paradise-kingfisher / Tanysiptera galatea
نام علمی: Tanysiptera galatea

اسامی عمومی: Common Paradise-kingfisher ( ماهی خورک بهشتی معمولی )

Galatea racquet-tail

[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1961
پاسم دم برسی معمولی / Common Brushtail Possum / Trichosurus vulpecula
نام علمی: Trichosurus vulpecula

نام عمومی:Common Brushtail Possum ( پاسم دم برسی معمولی )

[align=right][font=Tahoma][b][color=blue]خانواده:[/b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3391
دلفین پوزه کوتاه معمولی / Common Bottlenose Dolphin / Tursiops truncatus
نام علمی: Tursiops truncatus

اسامی عمومی: Common Bottlenose Dolphin ( دلفین پوزه کوتاه معمولی – دلفین پوزه بطری ای )

Atlantic Bottle-nosed Dolphin

[align=right][font=Tahoma][b][color=blue]خانواده: [/color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1869
وود کت معمولی / Common Woodcat / Trachelyopterus galeatus
نام علمی: Trachelyopterus galeatus

نام عمومی: Common Woodcat ( گربه ماهی چوبی معمولی )

خانواده : Auchenipteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1385862112.jpg]
وود کت معمولی / Common Woodcat / Trachelyopterus galeatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی / آمازون

حداکثر اندازه: 22 سا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1884
پلیکوی معمولی / Common Pleco / Hypostomus punctatus
نام علمی: Hypostomus punctatus

اسامی عمومی: Common Pleco - Pleco ( پلیکوی معمولی )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386203937.jpg]
پلیکوی معمولی / Common Pleco / Hypostomus punctatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ ریودوژانیرو ( برزیل )

حداکثر اندازه: بالا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 1978
گربه ماهی دم شلاقی معمولی / Common Whiptail Catfish / Rineloricaria eigenmanni
نام علمی: Rineloricaria eigenmanni

نام عمومی: Common Whiptail Catfish ( گربه ماهی دم شلاقی معمولی )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386645285.png]
گربه ماهی دم شلاقی معمولی / Common Whiptail Catfish / Rineloricaria eigenmanni


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ حوزه رودخانه های آمازون و اری
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2190
سینوی معمولی / Common Syno / Synodontis nigrita
نام علمی: Synodontis nigrita

مترادف ها:  Hemisynodontis nigrita - Synodontis fascipinna - S. ornatus

اسامي عمومی: Common Syno - False upside down catfish  ( سينوي معمولي / گربه ماهی وارونه بدلی )

Lace Catfish - Lace Synodontis - Syno

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386686899.jpg]
[color=#333399]سینوی معمولی / Common Syno / Synod