کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3184
جلبک خوار سیامی <تایلندی> / Siamese algae eater / Crossocheilus siamensis
نام علمی: Crossocheilus siamensis

اسامی عمومی: Siamese algae eater   ( جلبک خوار سیامی <تایلندی> )

Siamese Fox

[align=right]خانواده: [col
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3058
جلبک خوار سیامی بدلی / False Siamese Algae Eater / Garra cambodgiensis, taeniata
نام علمی: Garra cambodgiensis, taeniata

اسامی عمومی: False Siamese Algae Eater   ( جلبک خوار سیامی بدلی )

Stonelapping Minnow, False Flying Fox

[align=right]خانواده: [font=Taho
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2718
سیکلید زمین خوار راه راه قرمز / Red-Striped Earth Eater / Geophagus surinamensis
نام علمی: Geophagus surinamensis

اسامی عمومی:  Red-Striped Earth Eater (سیکلید زمین خوار راه راه قرمز )

سیکلید زمین خوار سورینام

خانواده: 
Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391579310.jpg]
سیکلید زمین خوار راه راه قرمز  / Red-Striped Earth Eater / Geophagus surinamensis

زیستگاه اصلی: سور
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 5 - بازدید‌ها: 4908
زنبورخوار اروپایی / European Bee-eater / Merops apiaster
نام علمی:  Merops apiaster

نام عمومی: 
European Bee-eater    (زنبورخوار اروپایی)

خانواده:  Meropidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392532069.jpg]
زنبورخوار اروپایی / European Bee-eater / Merops apiaster


زیستگاه اصلی:
جنوب اروپا، بخش هایی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 6026
زنبورخوار اروپایی ( European Bee-eater ) پرنده ای رنگارنگ
زنبورخوار اروپایی ( European Bee-eater ) پرنده ای رنگارنگ


زنبورخوار اروپایی / European Bee-eater / Merops apiaster


زنبورخوار اروپایی (European Bee-eater) یا زنبورخوار معمولی با نام علمی Merops apiaster پرنده‌ای از خانوادهٔ زنبورخواران ( Meropidae ) است که در جنوب اروپا و بخش‌هایی از شمال آفریقا و غرب آسیا زاد و ولد می کند.
[align=center][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402711