کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2487
سنجاب ماهی هاوایی / Hawaiian Squirrel Fish / Sargocentron xantherythrum
نام علمی: Sargocentron xantherythrum

در کتب قدیمی ممکن است با نام علمی Adioryx xantherythrus معرفی شده باشد.

اسامی عمومی: Hawaiian Squirrel Fish ( سنجاب ماهی هاوایی )

[align=ri
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4076
ماهي ماهيگير / angler fish
نام عمومی: angler fish  (ماهی ماهیگیر)

anglerfish

خانواده:
Antennariidae , Ceratiidae , Lophiidae , Ogcocephalidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384677064.jpg]
ماهي ماهيگير /
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 4156
پایارا، ماهی خون آشام / Payara, Vampire Fish / Hydrolycus scomberoides
نام علمي: Hydrolycus scomberoides

اسامی عمومي: Payara ( پایارا )

کاراسین دندان سگی Dog Tooth Characin ، ماهی خون آشام Vampire Fish

خانواده: Cynodontidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387652504.jpg]
پایارا، ماهی خون آشام / Payara, Vampire Fish / Hydrolycus scomberoides


[b][color=blue]ز
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3060
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus
نام علمي: Hydrocynus vittatus

نام عمومي: African Tiger fish ( ببر ماهی آفریقایی )

خانواده: Alestidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387718579.jpg]
ببر ماهی آفریقایی / African Tiger Fish / Hydrocynus vittatus


زيستگاه اصلي: آفريقا؛ رودخانه های کنگو ، زامبزی ، نیجر ، سنگال ، اکاوانگو و دریاچه تانگانیکا

نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2606
گرگ ماهی / Wolf Fish / Hoplias malabaricus
نام علمی: Hoplias malabaricus

اسامی عمومی: Wolf Fish ( گرگ ماهی )

Tahira - Mud Characin - Tiger Fish - Wolf Tetra – Tiger Tetra

خانواده: Erthrinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387754247.jpg]
گرگ ماهی / Wolf Fish / Hoplias malabaricus


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی

[b][color=blue]حداکثر ا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3352
ماهی کوی / koi fish
نام عمومی: koi   ( کوی )

nishikigoi یا " کپور گلدار brocaded carp " ، در واقع از انواع اهلی شده تزیینی " کپور معمولی common carp " با نام علمی Cyprinus carpio [font=Tahoma]است که عموما" به منظور زیباسازی محیط در حوض ها و باغچه های آبی نگهداری
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3085
روح سیاه / Black Ghost Knife Fish / Apteronotus albifron
نام علمی: Apteronotus albifrons

نام عمومی: Black Ghost Knife Fish ( چاقو ماهي روح سياه )

خانواده: Apteronotidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387884658.jpg]
روح سیاه / Black Ghost Knife Fish / Apteronotus albifron


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ رودخانه های آمازون و پاراگوئه

[b][color=blue]حداکثر انداز
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2615
چاقو ماهی سیاه آفریقائی / African Black knife Fish / Xenomystus nigri
نام علمی: Xenomystus nigri

اسامي عمومی: African Black Knife Fish - African Brown Knife Fish - African Knife Fish ( چاقو ماهي سیاه آفريقايي )

خانواده: Notopteridae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387910045.jpg]
چاقو ماهی سیاه آفریقائی / African Black knife Fish / Xenomystus nigriنوع گونه: چاقو ماهی آفریق
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2499
ماهی دیوانه / Crazy Fish / Butis butis
نام علمی: Butis butis

اسامی عمومی: Crazy Fish (ماهی دیوانه)

Bony Snouted Gudgeon, Duckbill Sleeper, Crocodile Fish, Upside Down Sleeper, [font=Tahoma]Crimson-Tipped Gudgeon, Crimson-Tipped Flathead Gudgeon, Pointed-Head Gudgeon, Flat-Headed Gudgeon [/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4148
ماهی انجل / Angel Fish / Pterophyllum scalare
نام علمی: Pterophyllum scalare

نام عمومی:  Angel Fish (فرشته ماهی،  ماهی انجل)

خانواده:Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389226620.jpg]
ماهی انجل / Angel Fish / Pterophyllum scalare


زیستگاه اصلی: رود امازون و انشعابات ان در امریکای جنوبی

حداکثر اندازه: 15 سانتیمتر

[color=#33