کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 7378
قورباغه شیشه ای / Glass Frog / Sachatamia albomaculata
اسامی علمی: Sachatamia albomaculata

Centrolenella albomaculata / Cochranella albomaculata

[align=right]نام عمومی: Glass Frog ( قورباغه شیشه ای )[/alig
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4648
قورباغه نیزار تیغ دار زرین / Gold Spiny Reed Frog / Afrixalus brachycnemis
نام علمی: Afrixalus brachycnemis

اسامی عمومی: Gold Spiny Reed Frog ( قورباغه نیزار تیغ دار زرین )

golden leaf-folding frog

[align=right]خانواده: Hyperoliidae
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 14959
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas
نام علمی: Agalychnis callidryas

نام عمومی: Red-eyed Tree Frog ( قورباغه چشم سرخ درختی )

خانواده: Hylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382990861.jpg]
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی

حداکثر اندازه: نرها 2
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5976
قورباغه پلنگی / Leopard Frog / Rana pipiens
نام علمی: Rana pipiens

نام عمومی: Leopard Frog ( قورباغه پلنگی )

خانواده: Ranidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383456574.jpg]
قورباغه پلنگی / Leopard Frog / Rana pipiens


زیستگاه اصلی: جنوب آمریکا و کانادا

تشخیص جنسیت: ماده ها قور قور نمی کنند.

[b][color=blue]درجه حرا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5418
قورباغه زنبق شیپوری / Arum lily frog / Hyperolius horstockii
نام علمی: Hyperolius horstockii

نام عمومی: Arum lily frog ( قورباغه زنبق شیپوری )

[align=right][color=blue]خانواده:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 5019
قورباغه سبز درختی / Green Tree Frog / Hyla cinerea
نام علمی: Hyla cinerea

نام عمومی: Green Tree Frog ( قورباغه سبز درختی )

خانواده: Hylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383461921.jpg]
قورباغه سبز درختی / Green Tree Frog / Hyla cinerea


زیستگاه اصلی: جنوب شرقی ایالات متحده آمریکا

حداکثر اندازه: 2.5 اینچ / 6 سانتیمتر

[b][
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4733
قورباغه گوجه ای / Tomato Frog / Dyscophus antongilii
نام علمی: Dyscophus antongilii

نام عمومی: Tomato Frog ( قورباغه گوجه ای )

خانواده: Microhylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383416725.jpg]
قورباغه گوجه ای / Tomato Frog / Dyscophus antongilii


زیستگاه اصلی: ماداگاسکار ، اما بیشترشان در اسارت متولد می شوند.

درجه حرارت: دم
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 6655
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / H. boettgeri
نام علمی: Hymenochirus boettgeri

نام عمومی: African Dwarf Frog ( قورباغه کوتوله آفریقایی )

خانواده: Pipidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383471349.jpg]
قورباغه کوتوله آفریقایی / African Dwarf Frog / Hymenochirus boet


زیستگاه اصلی: آفریقا

حداکثر اندازه: ماده ها 1.25 اینچ /
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 9716
قورباغه داروین / Darwin's Frog / Rhinoderma Darwinii
نام علمی: Rhinoderma Darwinii

نام عمومی: Darwin's Frog  ( قورباغه داروین )

خانواده: Rhinodermatidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394026116.jpg]
قورباغه داروین / Darwin's Frog / Rhinoderma Darwinii

زیستگاه اصلی: آرژانتین و شیلی
 
وزن: 2 تا 5 گرم

طول بدن:
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 8406
قورباغه شاخدار آرژانتینی / Argentine Horned Frog / Ceratophrys Ornata
نام علمی: Ceratophrys Ornata

اسامی عمومی: Argentine Horned Frog ( قورباغه شاخدار آرژانتینی )

Ornate Horned Frog ، Argentine wide-mouthed Frog ، Pacman frog

خانواده: Leptodactylidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394079216.jpg]
قورباغه شاخدار آرژانتینی / Argentine Horned Frog / Ceratophrys Ornata

زیستگاه اصلی: به طو