کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2937
قورباغه نیزار تیغ دار زرین / Gold Spiny Reed Frog / Afrixalus brachycnemis
نام علمی: Afrixalus brachycnemis

اسامی عمومی: Gold Spiny Reed Frog ( قورباغه نیزار تیغ دار زرین )

golden leaf-folding frog

[align=right]خانواده: Hyperoliidae
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2716
دانیوی حلقه طلایی / Gold Ring Danio / Danio tinwini
نام علمی: Danio tinwini

نام  عمومی:  Gold Ring Danio  (دانیوی حلقه طلایی)

خانواده:   Cyprinidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1389911615.jpg]
دانیوی حلقه طلایی   / Gold Ring Danio / Danio tinwini


زیستگاه اصلی:  میانمار (برمه)

حداکثر اندازه: 3 تا 2 سانتیمتر

[color=#3333ff][b]تشخیص جن
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3995
گربه ماهی گورخری طلایی / Gold Zebra Pim / Brachyplatystoma juruense
نام علمی: Brachyplatystoma juruense

اسامی عمومی: Gold Zebra Pim  ( گربه ماهی گورخری طلایی )

Dourade Zebra, Goldbinden-Zebraantennenwels

خانواده:Pimelodidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393715736.jpg]
گربه ماهی گورخری طلایی /  Gold Zebra Pim / Brachyplatystoma juruense

زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی (حوضه ی رودهای او
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4582
کاکتوس توری طلایی / gold lace cactus / Mammillaria elongata
 
نام علمی :
  Mammillaria elongata

اسامی عمومی : Gold lace cactus (کاکتوس توری طلایی) , Ladyfinger cactus

خانواده:  Cactaceae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402447586.jpg]
کاکتوس توری طلایی / gold lace cactus / Mammillaria elongata

منشاء : بومی مرکز مکزیک است.

مشخصات ظاهری : گیاهی خوشه ا