کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4821
مارمولک خانگی پلنگی / Leopard Gecko / Eublepharis macularius
نام علمی: Eublepharis macularius

نام عمومی: Leopard Gecko ( گکوی پلنگی )

[align=right]خانواده: [color=black][font=Tah
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 7470
پلنگ ابری / Clouded Leopard / Neofelis nebulosa
نام علمی: Neofelis nebulosa

نام عمومی:Clouded Leopard ( پلنگ ابری )

خانواده: Felidae

[align=right][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382360495.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 8335
پلنگ / Leopard / Panthera pardus
نام علمی: Panthera pardus

نام عمومی: Leopard ( پلنگ )

در گذشته و در عهد باستان بر این باور بوده اند که پلنگ دو رگه ای است از شیر lion و یوزپلنگ Panther. نام پلنگ Leopard هم از دو واژه یونانی Leo به معنی شیر و Pardos به معنی یوزپلنگ نر ، گرفته شده است. لازم به ذکر است که واژه Panther در آمریکای شمالی به کوگار Cogar ( گربه سانی از جنس پوما Puma
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5540
قورباغه پلنگی / Leopard Frog / Rana pipiens
نام علمی: Rana pipiens

نام عمومی: Leopard Frog ( قورباغه پلنگی )

خانواده: Ranidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383456574.jpg]
قورباغه پلنگی / Leopard Frog / Rana pipiens


زیستگاه اصلی: جنوب آمریکا و کانادا

تشخیص جنسیت: ماده ها قور قور نمی کنند.

[b][color=blue]درجه حرا
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4570
سیل پلنگی / Leopard seal / Hydrurga leptonyx
نام علمی: Hydrurga leptonyx

نام عمومی: Leopard seal ( سیل پلنگی )

خانواده: Phocidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383781136.jpg]
سیل پلنگی / Leopard seal / Hydrurga leptonyx


زیستگاه اصلی : کلا" در آب های نیمکره جنوبی یافت می شوند بخصوص در سواحل قطب جنوب اما با این حال گاهی می توان آنها را در بخش های جنوب
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3013
کوری پلنگی / Leopard Cory / Corydoras trilineatus
نام علمی: Corydoras trilineatus

اسامی عمومی: Leopard Cory ( کوری پلنگی / جولی بدلی )

Three-lined Corydoras - Threestripe corydoras - False Julii Cory

خانواده: Callichthyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386024525.jpg]
کوری پلنگی / Leopard Cory / Corydoras trilineatus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ رو
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3277
پلیکوی کاکتوسی پلنگی / Leopard Cactus Pleco / Pseudacanthicus leopardus
نام علمی: Pseudacanthicus leopardus

اسامی عمومی: Leopard Cactus Pleco - Leopard Acanthicus ( پلیکوی کاکتوسی پلنگی )

خانواده: Loricariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1387124951.jpg]
پلیکوی کاکتوسی پلنگی / Leopard Cactus Pleco / Pseudacanthicus leopardus


زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی؛ برزیل

[b][colo
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4550
مارماهی خاردار پلنگی / leopard spiny eel / Mastacembelus favus
نام علمی:  Mastacembelus favus

اسامی عمومی:
  leopard spiny eel (مارماهی خاردار پلنگی)

zigzag eel, spiny eel,Tire Track Eel، white-spotted spiny eel،Flower Spiny Eel

خانواده: Mastacembelidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1390667629.jpg]
مارماهی خاردار پلنگی / leopard spiny eel /  Mastacembelus favus

زیستگاه اصلی: هند
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4759
تینوپومای پلنگی / leopard ctenopoma / Ctenopoma acutirostre
نام علمی: Ctenopoma acutirostre

اسامی عمومی: leopard ctenopoma ( تینوپومای پلنگی )

leopard bushfish, spotted ctenopoma, spotted climbing perch, spotted leaf fish, African leaf fish, spotted bushfish

خانواده: Anabantidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391006841.jpg]
تینوپومای پلنگی /  leopard ctenopoma / Ctenopoma acutirostre

[color=#3333ff][b]ز
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5864
گربه ماهی پلنگی کوتوله / Pygmy Leopard Catfish / Synodontis petricola
نام علمی: Synodontis petricola

اسامی عمومی: Pygmy Leopard Catfish  ( گربه ماهی پلنگی کوتوله )

Kuckuck-Fiederbartwels ،Dwarf Lake Synodontis, False Cuckoo Synodontis

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393774945.jpg]
گربه ماهی پلنگی کوتوله /  Pygmy Leopard Catfish / Synodontis petricola

زیستگاه اصلی: