کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2541
کیتون خط دار / lined chiton / Tonicella lineata
سلسله: Animalia

زیر سلسله: Metazoa

شاخه: Mollusca

[align=right]رده: در رده " پولیپ لاکوفورا Polyplacophora[font=Tahoma] " قرار می گیرد که در گذشته با نام "
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3067
سیکلید کوتوله رد لاین / Red-lined dwarf cichlid / Apistogramma hongsloi
نام علمی:  Apistogramma hongsloi

اسامی عمومی:   Red-lined dwarf cichlid  (سیکلید کوتوله رد لاین )

Red Streak Cichlid, Rotstrich Cichlid, Blackseam Cichlid

خانواده: Cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1394476028.jpg]
سیکلید کوتوله رد لاین /  Red-lined dwarf cichlid / Apistogramma hongsloi

زیستگاه اصلی: آمریکای جنو