کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 7529
شیر / Lion / Panthera leo
نام علمی: Panthera leo

نام عمومی: Lion ( شیر )

خانواده: Felidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382445838.jpg]
شیر / Lion / Panthera leo


زیستگاه اصلی : آفریقا و آسیا

وضعیت بدنی: شیرها تنها گربه سانانی هستن
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 4578
شیر دریایی استلر / Steller sea lion / Eumetopias jubatus
نام علمی: Eumetopias jubatus

نام لاتین شان را از خصوصیات ظاهری جنس نر گرفته اند: یالداری با پیشانی پهن maned one with the broad forehead

اسامی عمومی: Steller sea lion ( شیر دریایی استلر )

این نام به افتخار عالم علم طبیعی، جرج ویلهلم استلر Georg Wilhelm Steller ، که برای اولین بار در سال 1741 به معرفی این جانور پرداخت ، به این گونه اطلاق شده است. این جانور را با نام [b]شیر دریایی شمالی northern sea lion