کلمات کلیدی
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4708
سیکلید لب آبی بی کله / Blue-Lipped Blockhead Cichlid / Steatocranus irvinei
نام علمی: Steatocranus irvinei

اسامی عمومی:
Blue-Lipped Blockhead Cichlid ( سیکلید لب آبی بی کله)

Odeme. Dempe. Depe

خانواده:  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1392679709.jpg]
سیکلید لب آبی بی کله /  Blue-Lipped Blockhead Cichlid / Steatocranus irvinei

زیستگاه اصلی:
آفریقا (بورکینافاسو ، غنا)بومی رودخانه ولتا
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4302
پانچکاس لب سیاه / Black-lipped Panchax / Epiplatys dageti
نام علمي:  Epiplatys dageti

اسامي عمومي:
Black-lipped Panchax (پانچکاس لب سیاه)

Red-chinned Panchax

خانواده: Nothobranchiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1395993373.jpg]
پانچکاس لب سیاه / Black-lipped Panchax / Epiplatys dageti

زيستگاه اصلي: غرب آفریقا (سیرالئون، لیبریا، جنوب غربی ساحل عاج، جنوب غربی غنا)

[color
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4802
گوزن لب سفید / White-lipped Deer / Cervus albirostris
نام علمی: Cervus albirostris / Przewalskium albirostris

اسامی عمومی: White-lipped Deer ( گوزن لب سفید )

Thorold's Deer

خانواده: Bovidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1400618594.jpg]
گوزن لب سفید / White-lipped Deer / Cervus albirostris

زیستگاه اصلی: مناطقی از تبت در چین
 
وزن:  130-140
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 6320
قورباغه درختی لب سفید / white-lipped tree frog / Litoria infrafrenata
نام علمی: Litoria infrafrenata

اسامی عمومی: white-lipped tree frog ( قورباغه درختی لب سفید )

giant tree frog

خانواده: Hylidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1402285873.jpg]
قورباغه درختی لب سفید / white-lipped tree frog / Litoria infrafrenata

زیستگاه اصلی: گینه نو ، جزایر بیسمارک و نواحی ساحلی شمال استرالیا
 
[col
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3106
سیکلید لب کلفت مالاوی / Malawi Thick-Lipped Cichlid / Abactochromis labrosus
نام علمی: Abactochromis labrosus

نامعمومی:  Malawi Thick-Lipped Cichlid     (سیکلید لب کلفت مالاوی)

خانواده:  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1472455279.jpg]
سیکلید لب کلفت مالاوی /   Malawi Thick-Lipped Cichlid / Abactochromis labrosusزیستگاه اصلی: آفریقا (دریاچه مالاوی )