کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4516
مرد جنگجوی پرتغالی / Portuguese man-of-war / Physalia physalis
سلسله: Animalia
 
شاخه: Cnidaria
 
رده: Hydrozoa
 
[align=right]راسته: [font=Tahoma][color=windowtext]Sip
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 8053
هومو فلورسینسیس ، مرد فلورسی / Man of Flores / Homo floresiensis
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382401298.jpg]
هومو فلورسینسیس ، مرد فلورسی / Man of Flores / Homo floresiensis

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

جنس: Homo

گونه : Homo floresiensis

[b][color
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3523
کرانوسورس ، سوسمار کرونوس / Lizard of Kronos / Kronosaurus
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382809222.jpg]
کرانوسورس ، سوسمار کرونوس / Lizard of Kronos / Kronosaurus


سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Sauropsida

راسته : Plesiosauria

خانواده : Pliosauridae

جنس: Kronosaurus

گونه : دو گونه شناخته شده
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 4 - بازدید‌ها: 9078
پارو ماهی، سلطان شاه ماهیان / Oarfish , King of herrings / Regalecus glesne
نام علمی:  Regalecus glesne

اسامی عمومی: Oarfish , King of herrings  [color=#333399](پاروماهی، سلطان شاه م
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2604
مرد پهن صورت کنیایی / Flat faced man of Kenya / Kenyanthropus platyops
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1384318568.jpg]
مرد پهن صورت کنیایی / Flat faced man of Kenya / Kenyanthropus platyops

سلسله: Animalia

شاخه : Chordata

رده : Mammalia

راسته : Primates

خانواده : Hominidae

زیرخانواده: Homininae

جنس: Kenyanthropus
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3747
معمای اسکلت انسان غول پیکر Mystery of the Giant Skeleton


تصویر فوق مربوط به اسکلت غول پیکری هست که ظاهراً طبق اخباری که از طریق رسانه های هند، بنگلادش و بسیاری کشورهای دیگر منتشر شد، در کویری ناشناخته طی کاوش های باستان شناسی کشف شده بود. در تصویر دو محقق هم مشاهده می شوند که در نزدیکی محل کشف اسکلت ایستاده اند. به راحتی می توان بزرگی جثه اسکلت را با وجود انسانی که کنار جمجمه آن ایستاده است، درک کرد.[size=medium]طی گزارش هایی که از اینتر
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 6121
میمون های برفی در چشمه های آب گرم ژاپن Snow monkeys soak in hot springs of Japan
میمون های ماکاک ژاپنی Japanese macaque معروف به میمون های برفی در چشمه های آب گرم ژاپن


میمون های برفی در چشمه های آب گرم ژاپن Snow monkeys soak in hot springs of Japan

میمون های برفی در چشمه های آب گرم ژاپن Snow monkeys soak in hot springs of Japan

[align=center][img]