کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4107
اولم، سمندر غار زی / Olm, Cave salamander / Proteus anguinus
نام علمی: Proteus anguinus

اسامی عمومی: Olm, Cave salamander (اولم، سمندر غار زی)

human fish, olm, proteus, white salamander

[align=right]خانواده: [color=bla