کلمات کلیدی
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5768
اسفنج توپی قرمز / Red Ball Sponge / Psuedaxinella lunaecharta
نام علمی: Psuedaxinella lunaecharta  

نام عمومی: 
 Red Ball Sponge (اسفنج توپی قرمز[
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4175
سیکلید کاکاتو / Double Full Red Cockatoo Cichlid / Apistogramma cacatuoides
نام علمی:  Apistogramma cacatuoides

نام عمومی: Double Full Red Cockatoo Cichlid   (سیکلید کاکاتو)

خانواده: Cichlidae

[color=#000000][size=small][font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif][b][color=#3333ff][size=x-small][font=Tahoma][size=small][img]http://www.raazebaghaa.org/forum/
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4803
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens
نام علمی: sesarma bidens

نام عمومی: Red Clow Crab ( چنگال قرمز )

خانواده: Grapsidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382060846.jpg]
چنگال قرمز / Red Claw Crab / sesarma bidens


زیستگاه اصلی: تایلند ، سنگاپور ، هنگ کنگ

حداکثر اندازه: 1.5 اینچ / 3 سانتیمتر + چنگال هایش باورپذیرتر اس
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3353
رتیل زانو قرمز مكزيكي / Mexican Red-kneed Tarantula / Brachypelma smithi
نام علمی: Brachypelma smithi

نام عمومی: Mexican Red-kneed Tarantula ( رتیل " رطیل " زانو قرمز مكزيكي )

خانواده: Theraphosidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382169764.jpg]
[color=
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4718
مرغ گرمسیری دم قرمز / Red-tailed Tropicbird / Phaethon rubricauda
نام علمی: Phaethon rubricauda

نام عمومی: Red-tailed Tropicbird ( مرغ گرمسیری دم قرمز )

[align=right][font=Tahoma][color=blue]خانواده: [
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5147
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor
نام علمی: Boa constrictor

نام عمومی: Red-Tail Boa ( بوای دم قرمز )

خانواده: Boidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382429096.jpg]
بوای دم قرمز / Red Tail Boa / Boa constrictor


زیستگاه اصلی: این روزها تمامی آنها در اسارت متولد می شوند.

تشخیص جنسیت: ماده ها طویل تر هستند.
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3449
میگوی سرخ / Red Shrimp / Neocaridina denticulata
نام علمی: Neocaridina denticulata

اسامی عمومی: Red Shrimp - Red Cherry Shrimp ( میگوی سرخ / میگوی قرمز )

خانواده: Atyidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382459715.jpg]
میگوی سرخ / Red Shrimp / Neocaridina denticulata


زیستگاه اصلی: تایوان

اندازه: بین 2.5 تا 3.5 سانتیمتر

[
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 3031
کابومبای سرخ / ( Red Cabomba / Cabomba furcata ( piauhyensis
اسامی علمي : Cabomba furcata که در گذشته با نام علمی Cabomba piauhyensis شناخته می شده است.

اسامی عمومی : Red Cabomba ( کابومبای سرخ )


forked fanwort

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382525973.jpg]
کابومبای سرخ / ( Red Cabomba / Cabomba furcata ( piauhyensis


تیره : Cabombaceae

منشاء : آمریکای م
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4326
لودویژیای ستاره سرخ / Red Star-Ludwigia / Ludwigia Peruensis
نام علمي : Ludwigia Peruensis

نام عمومی : Red Star-Ludwigia ( لودویژیای ستاره سرخ )

[ali
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 15798
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas
نام علمی: Agalychnis callidryas

نام عمومی: Red-eyed Tree Frog ( قورباغه چشم سرخ درختی )

خانواده: Hylidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382990861.jpg]
قورباغه چشم سرخ درختی / Red Eyed Tree Frog / Agalychnis callidryas


زیستگاه اصلی: آمریکای مرکزی و جنوبی

حداکثر اندازه: نرها 2