کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 7049
مگالودون، کوسه بزرگ دندان / big tooth shark / Megalodon
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1381969498.jpg]
مگالودون، کوسه بزرگ دندان / big tooth shark / Megalodon

 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right]زیر شاخه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 9194
کوسه اره مارپیچی / Spiral Saw Shark / Helicoprion
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1382839499.jpg]
کوسه اره مارپیچی / Spiral Saw Shark / Helicoprion
 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right][b][color=blue][font=Tah
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2384
گربه ماهی کوسه ای کلمبیایی / Colombian Shark Catfish / Sciades seemanni
اسامی علمی: Sciades seemanni , Arius jordani , Hexanematichthys seemanni

اسامی عمومی: Colombian Shark Catfish - Shark Catfish - White Tip Shark Catfish ( گربه ماهی کوسه ای کلمبیایی )

خانواده: Ariidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383545406.jpg]
گربه ماهی کوسه ای کلمبیایی / Colombian Shark Catfish / Sciades seemanni


[b][color=blue
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4220
ديو كوسه / Goblin shark / Mitsukurina owstoni
نام علمی:  Mitsukurina owstoni

نام عمومی: 
Goblin shark  (دیو کوسه)

[size=small]
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4560
ببر کوسه ماسه ای / sand tiger shark / Carcharias taurus
نام علمی: Carcharias taurus

اسامی عمومی:
" ببر کوسه ماسه ای یا شنی sand tiger shark " نامی است که در آمریکا و انگلستان به این کوسه داده اند. همچنانی که در استرالیا با نام [color=#333399]" کوسه پرستار خاکستری gr
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2301
پنگوسی گیاهخوار / Iridescent Shark / Pangasius hypophthalmus
اسامی علمی: Pangasius hypophthalmus 

Pangasianodon hypophthalmus

اسامی عمومی: Iridescent Shark - Sutchi catfish - Pla Sawai ( کوسه رنگین کمانی / پنگوسی گیاهخوار )

خانواده: Pangasiidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386794780.jpg]
پنگوسی گیاهخوار / Iridescent Shark / Pangasius hypophthalmus


[b][color=b
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 2 - بازدید‌ها: 4016
کوسه استراحت کننده / Basking Shark / Cetorhinus Maximus
نام علمی: Cetorhinus Maximus

نام عمومی:  Basking Shark   (کوسه استراحت کننده)

نام اين ماهي (كوسه استراحت كننده) از عادت لمیدن او بر سطح آب و آفتاب گرفتن جانور اقتباس شد
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2452
سیلور شارک / Silver shark / Balantiocheilos melanopterus
نام علمی: Balantiocheilos melanopterus

اسامی عمومی: Silver shark (سیلور شارک)

Bala shark, Tricolor shark, Bala Sharkminnow

خانواده: Cyprinidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391346981.jpg]
سیلور شارک /  Silver shark / Balantiocheilos melanopterus

زیستگاه اصلی: تایلند، بورنئو، سوماترا و مالزی

[color=#3333ff][b]حداکثر اندازه:[/
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2396
شارک سیاه دم قرمز / Red tailed black shark / Epalzeorhynchos bicolor
نام علمی: Epalzeorhynchos bicolor

اسامی عمومی: Red tailed black shark (شارک سیاه دم قرمز)

 Red-tailed labeo

خانواده: Cyprinidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1391306485.jpg]
شارک سیاه دم قرمز /  Red tailed black shark / Epalzeorhynchos bicolor

زیستگاه اصلی:
تایلند

حداکثر اندازه: 18
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2841
ادستوس، کوسه قیچی دندانه دار / Edestus, Scissor toothed shark
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1473117391.jpg]
ادستوس / Edestus

 
سلسله: Animalia
 
شاخه: Chordata
 
[align=right]رده: [font=Tahoma][color=