کلمات کلیدی
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 5006
سوسک کرم وعده غذایی زرد / yellow mealworm beetle / Tenebrio molitor
نام علمی: Tenebrio molitor

نام عمومی: yellow mealworm beetle ( سوسک میلورم زرد ، سوسک کرم وعده غذایی زرد ، سوسک کرم آرد زرد )

نام عمومی این سوسک از رنگش در دوران لاروی گرفته شده است.

[font=Tahoma][b][color=blue]خانواده:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 4361
سیسیلین نوار زرد / Yellow-striped Caecilian / Ichthyophis kohtaoensis
نام علمی: Ichthyophis kohtaoensis

نام علمی اش را از جزیره ko tao گرفته که در خلیج سیام واقع شده است.

اسامی عمومی: Yellow-striped Caecilian  ( سیسیلین نوار زرد )

[align=right]Asiatic tailed caecilian , [
نویسنده: shahab24 - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 3893
مرجان چرمی زرد فيجی / Yellow Fiji Leather Coral / Sarcophyton elegans
نام علمی: Sarcophyton elegans

نام عمومی: [color=#000000][size=small][font=Tahoma]Yellow Fiji Leather Coral
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 3 - بازدید‌ها: 3913
جعبه ماهی زرد / Yellow boxfish / Ostracion cubicus
نام علمی: Ostracion cubicus

اسامی عمومی: Yellow boxfish ( جعبه ماهی زرد )

Cube Boxfish ، Polka-dot Boxfish ، Black-spotted boxfish ، [font=Tahoma][color=windowtext]Bo
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2704
خفاش بال زرد / Yellow-winged bat / Lavia frons
نام علمی: Lavia frons
 
نام عمومی: Yellow-winged bat ( خفاش بال زرد )
 
خانواده: Megadermatidae
 
[align=right][img]htt
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2565
نیلوفر آبی زرد رنگ / Spatterdock , yellow water lily / Nuphar japonica
نام علمی: Nuphar japonica

نام عمومی: Spatterdock ، yellow water lily ( نیلوفر آبی زرد رنگ )
 
[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1383769398.jpg]
[align=r
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2287
سینوی مرمری زرد / Yellow Marbled Syno / Synodontis schoutedeni
نام علمی: Synodontis schoutedeni

اسامی عمومی: Yellow Marbled Syno - Marbled Synodontis ( سینوی مرمری زرد )

خانواده: Mochokidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1386749933.png]
سینوی مرمری زرد / Yellow Marbled Syno / Synodontis schoutedeni


زیستگاه اصلی: آفریقا ؛ مرکز کنگو

[b]حداکثر اندازه:
نویسنده: Neda Ariania - پاسخ‌ها: 0 - بازدید‌ها: 2591
سیکلید آلبرت شکم زرد / Yellow Belly Albert / Astatotilapia (Haplochromis) aeneocolor
نام علمی: Astatotilapia (Haplochromis) aeneocolor

اسامی عمومی: Yellow Belly Albert (آلبرت شکم زرد)

[color=#000000] 
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2949
سيکليد ريگال زرد / Yellow Regal Cichlid / Aulonocara baenschi
نام علمي: Aulonocara baenschi

اسامي عمومي: 
Yellow Regal Cichlid     (سيکليد ريگال زرد / آلوناکارای زرد)

Sunshine Peacock، New Yellow Regal، Aulonocara Benga، Nkhomo-benga peacock

خانواده:  cichlidae

[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393178770.jpg]
سيکليد ريگال زرد /  Yellow Regal Cichlid / Aulonocara baenschi
[color=#3333ff]
زيستگاه اصلي:
[/co
نویسنده: behnam - پاسخ‌ها: 1 - بازدید‌ها: 2770
گربه ماهی نوار زرد / Yellow-band Catfish / Aguarunichthys torosus
نام علمی: Aguarunichthys torosus

اسامی عمومی: Yellow-band Catfish ( گربه ماهی نوار زرد )

Jello Band Catfish, Stier-antennenwels ، Bolt Catfish

خانواده:Pimelodidae


[تصویر: http://www.raazebaghaa.org/forum/up/1393792241.jpg]
گربه ماهی نوار زرد  /  Yellow-band Catfish / Aguarunichthys torosus

زیستگاه اصلی: آمریکای جنوبی (حوضه ی ر